Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

Kod zawodu: 224109
Data modyfikacji: 2010-05-06 8:42:09

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Ocena stanu podmiotowego i przedmiotowego noworodka.
A-2 Żywienie enteralne i pozajelitowe noworodka.
A-3 Szczepienia ochronne noworodka.
A-4 Test przesiewowy do wykrywania zaburzeń słuchu u noworodków.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy pielęgniarki neonatologicznej i podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Wyposażanie stanowiska pracy pielęgniarki neonatologicznej w materiały i narzędzia.
B-3 Organizowanie środowiska terapeutycznego noworodka.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie opieką pielęgniarską noworodka.
C-2 Ustalanie zasad współpracy w procesie diagnostyczno-terapeutyczno-pielęgnacyjnym noworodka.
C-3 Współpraca z kierownictwem i innymi jednostkami organizacyjnymi szpitala w zakresie opieki pielęgniarskiej noworodka.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych noworodka.