Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Specjalista ds. reklamy

Kod zawodu: 241917
Data modyfikacji: 2010-05-07 12:27:18

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Tworzenie strategii reklamy własnego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa zleceniodawcy, propozycja budżetu na cele reklamowe
A-2 Gromadzenie i przetwarzanie informacji o odbiorcach usług reklamowych oraz rozpoznanie potrzeb klientów
A-3 Przygotowanie realizacji reklamy lub kampanii reklamowej
A-4 Wykup czasu i powierzchni w mediach oraz przygotowanie media planu
A-5 Uczestniczenie w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa poprzez działania z zakresu PR
A-6 Przygotowywanie umów, pism i rozliczanie kampanii
A-7 Korzystanie z urządzeń technicznych stosowanych w usługach reklamowych zgodnie z przepisami bhp i ochrony środowiska
A-8 Modernizacja przekazów reklamowych oraz zlecanie badań w tym zakresie
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy w biurze reklamy
B-2 Planowanie i usprawnianie pracy własnej i podległego personelu oraz doskonalenie osobistych kompetencji
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracą podległego personelu oraz współpraca z różnymi działami w przedsiębiorstwie
C-2 Koordynowanie i nadzór pracy podwykonawców i kooperantów zewnętrznych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie pracy personelu, jakości wykonania produktów reklamowych oraz realizacji usług własnych i podwykonawców
D-2 Monitorowanie realizacji media planu oraz produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętym harmonogramem