Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Specjalista do spraw marketingu i handlu

Kod zawodu: 241912
Data modyfikacji: 2010-05-10 13:24:35

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Identyfikowanie potencjalnych odbiorców produktów.
A-2 Budżetowanie promocji konsumenckich i handlowych.
A-3 Przygotowywanie przekazów promocyjnych i strategii ich wdrażania.
A-4 Zarządzanie reklamą firmy.
A-5 Prowadzenie pierwotnych i wtórnych badań rynku
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowywanie propozycji strategii i planów marketingowych
B-2 Nadzorowanie realizacji strategii i planów marketingowych
B-3 Kształtowanie działań usprawniających obsługę klientów firmy.
B-4 Wypracowywanie korzystnego wizerunku firmy.
B-5 Organizowanie procesów posprzedażowych.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem współpracowników.
C-2 Kierowanie działem marketingu.
C-3 Motywowanie i szkolenie pracowników firmy w zakresie różnych form promocji przedsiębiorstwa.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie pomiarów wyników różnych działań promocyjnych oraz ocena ich efektywności.
D-2 Monitorowanie wolumenów sprzedaży.