Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Pracownik informacji turystycznej

Kod zawodu: 422104
Data modyfikacji: 2010-05-11 12:15:00

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie
A-2 Świadczenie usług informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie
A-3 Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących atrakcji turystycznych regionu, jego zagospodarowania turystycznego i dostępności
A-4 Opracowywanie bazy danych dotyczących atrakcji turystycznych regionu, jego zagospodarowania turystycznego i dostępności
A-5 Opracowywanie oraz prowadzenie strony internetowej zawierającej aktualny katalog produktów turystycznych regionu
A-6 Opracowywanie programu promocji oraz popularyzowanie walorów turystycznych regionu
A-7 Udzielanie informacji o regionach turystycznych Polski
A-8 Udzielanie porad z zakresu rekreacji i turystyki
A-9 Sprzedawanie biletów komunikacji miejskiej, do lokalnych atrakcji, map, przewodników i pamiątek charakterystycznych dla danego regionu
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie punktu informacji turystycznej
B-2 Organizowanie i obsługa stoiska na targach turystycznych
B-3 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z instytucjami działającymi w turystyce oraz branży turystycznej regionu
C-2 Współdziałanie z mediami i agencjami reklamowymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie jakości własnej obsługi klienta w zakresie udzielania informacji turystycznej