Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Lakiernik samochodowy

Kod zawodu: 714201
Data modyfikacji: 2010-05-12 9:05:59

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Oczyszczanie mechaniczne powierzchni (za pomocą szczotek drucianych, papieru ściernego, szlifierek mechanicznych
A-2 Odrdzewianie za pomocą środków chemicznych
A-3 Odtłuszczanie za pomocą środków zmydlających i organicznych (rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna ekstrakcyjna)
A-4 Wyrównywanie powierzchni kitami szpachlowymi
A-5 Gruntowanie powierzchni
A-6 Nakładanie natryskowe lakieru na przygotowaną powierzchnię
A-7 Polerowanie powierzchni za pomocą past polerskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy lakiernika samochodowego z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami podczas wykonywania zadań lakierniczych
C-2 Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań lakierniczych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie jakości powłok lakierniczych