Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Blacharz samochodowy

Kod zawodu: 721303
Data modyfikacji: 2010-05-13 10:00:09

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym
A-2 Posługiwanie się dokumentacją techniczną
A-3 Przygotowywanie samochodu do naprawy nadwozia
A-4 Wykonywanie operacji obróbki skrawaniem
A-5 Wykonywanie operacji kształtowania blachy
A-6 Wykonywanie połączeń blachy techniką spawania
A-7 Wykonywanie połączeń blachy techniką zgrzewania 
A-8 Wykonywanie nietypowych połączeń blachy
A-9 Wykonywanie operacji cięcia blachy
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kwalifikowanie elementów nadwozi pojazdów do naprawy blacharskiej
C-2 Współpraca w zespole, organizacja pracy własnej i zespołu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena prawidłowości wykonanych napraw blacharskich