Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Kowal

Kod zawodu: 722102
Data modyfikacji: 2010-05-13 12:13:22

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz rozpoznawanie podstawowych materiałów kowalskich i stopów technicznych
A-2 Wykonywanie prostych operacji ślusarskich: gięcie, prostowanie, cięcie, piłowanie, szlifowanie, obróbka wykańczająca, wiercenie, gwintowanie, nitowanie
A-3 Wykonywanie podstawowych operacji kowalskich: wydłużanie, spęcznianie, przebijanie, cięcie, gięcie, skręcanie, zgrzewanie, kucie, wygładzanie, cechowanie
A-4 Wykonywanie prostych operacji obróbki cieplnej: hartowanie, wyżarzanie, odpuszczanie, stabilizowanie, nawęglanie
A-5 Kucie matrycowe, prasowanie, tłoczenie i przycinanie odkuwek ze stali węglowej i stopowej o skomplikowanych kształtach;
A-6 Wykonywanie połączeń nierozłącznych w kowalstwie
A-7 Wykonywanie konserwacji oraz prostych napraw narzędzi urządzeń i maszyn stosowanych w pracach kowalskich
A-8 Naprawianie uszkodzonych części maszyn i urządzeń rolniczych
A-9 Podkuwanie końskich kopyt
A-10 Wykonywanie wyrobów artystycznych oraz galanterii metalowej
B Zadania organizacyjne
B-1 Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
B-2 Magazynowanie i składowanie materiałów i wyrobów kowalskich
B-3 Rozliczanie prac kowalskich
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonywanej pracy