Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Asystent osoby niepełnosprawnej

Kod zawodu: 346101
Data modyfikacji: 2010-05-13 12:47:17

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozwiązywanie problemów osoby niepełnosprawnej
A-2 Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy
A-3 Doradzanie w zakresie aktywizacji społecznej (usługi kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne, integracja ze środowiskiem)
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku z wykorzystaniem stosowanych metod pracy socjalnej
B-2 Organizowanie opieki i pracy z osobą niepełnosprawną
B-3 Organizowanie wsparcia społecznego
B-4 Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej
B-5 Mobilizowanie niepełnosprawnego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych
C-2 Współpraca z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami społecznymi, mediami w celu wsparcia osoby niepełnosprawnej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Monitorowanie pracy
D-2 Zapewnienie jakości w pracy z niepełnosprawnym, przestrzeganie procedur