Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Blacharz

Kod zawodu: 7213
Data modyfikacji: 2010-05-14 13:20:05

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Stosowanie materiałów wykorzystywanych w blacharstwie budowlanym i użytkowym
A-2 Posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną w zakresie blacharstwa
A-3 Przygotowanie do wykonania elementów, wyrobów i instalacji wykonanych z blachy
A-4 Wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blachy
A-5 Wykonywanie operacji cięcia blachy
A-6 Wykonywanie operacji kształtowania blachy
A-7 Wykonywanie połączeń blach techniką spawania i zgrzewania
A-8 Wykonywanie połączeń blach poprzez lutowanie, nitowanie i klejenie oraz połączenia śrubowe
A-9 Wykonywanie z blachy elementów, wyrobów, pokryć i instalacji oraz ich naprawa
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Sporządzanie kalkulacji usług blacharskich, przyjmowanie zleceń
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole, organizacja pracy własnej i zespołu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena prawidłowości wykonanych przez siebie prac blacharskich