Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Układacz nawierzchni drogowych

Kod zawodu: 712404
Data modyfikacji: 2010-05-17 8:54:37

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Kształtowanie koryta i profilu drogi.
A-2 Wykonywanie nawierzchni bitumicznych
A-3 Wykonywanie nawierzchni betonowych oraz asfaltobetonowych
A-4 Wykonywanie nawierzchni z elementów: kostka kamienna lub betonowa, trylinka, cegła klinkierowa, płyty betonowe.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem budowy oraz służbami bhp.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości poprawności wykonanej pracy.