Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Elektromechanik pojazdów samochodowych

Kod zawodu: 724102
Data modyfikacji: 2008-12-10 16:23:13

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Ustalanie metodami diagnostycznymi rodzaju niesprawności w układach elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
A-2 Usuwanie uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych
A-3 Demontowanie zespołu, weryfikacja, wymiana lub naprawa części
A-4 Montowanie instalacji elektrycznej, elementów i zespołów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych
A-5 Ustawianie i regulowanie zapłonu, świateł zewnętrznych oraz sprawdzanie osprzętu elektrycznego pojazdu
A-6 Konserwacja urządzeń elektrycznych i dokonanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznej i jej zespołów w pojeździe samochodowym
A-7 Przyjmowanie pojazdów samochodowych lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia
A-8 Dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych
A-9 Przeprowadzanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu
A-10 Stosowanie przepisów ruchu drogowego i kierowanie pojazdami samochodowymi
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy elektromechanika pojazdów samochodowych z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań usługowo-naprawczych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzanie stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych