Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Stolarz galanterii drzewnej

Kod zawodu: 742205
Data modyfikacji: 2010-05-17 13:03:03

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Dobór materiałów do produkcji galanterii drzewnej
A-2 Wykonywanie małowymiarowych elementów z drewna i tworzyw drzewnych
A-3 Wykańczanie i zdobienie powierzchni wyrobów galanterii drzewnej
A-4 Montaż, pakowanie i magazynowanie wyrobów galanterii drzewnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizacja stanowiska pracy w zakładzie stolarskim - galanterii drzewnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z dostawcami drewna i materiałów oraz odbiorcami wyrobów galanterii drzewnej
C-2 Współpraca z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów i kontrola jakości wykonywanej pracy
D-2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska