Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Rzeźnik-wędliniarz

Kod zawodu: 741104
Data modyfikacji: 2010-05-20 9:12:53

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Nadzorowanie żywca w zakładzie przemysłu mięsnego od przyjęcia do uboju
A-2 Dokonywanie uboju i obróbki poubojowej
A-3 Dokonywanie rozbioru i wykrawanie mięs drobnych
A-4 Produkcja mięsa
A-5 Produkcja wędzonek
A-6 Produkcja kiełbas
A-7 Produkcja wędlin podrobowych
A-8 Produkcja konserw
A-9 Produkcja tłuszczów topionych
A-10 Produkcja uszlachetniona
A-11 Transport mięsa i jego przetworów
A-12 Konserwowanie i przechowywanie mięsa i przetworów mięsnych oraz dodatków i materiałów pomocniczych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy rzeźnika-wędliniarza zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Komunikowanie się i współpraca w zespole
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przestrzeganie zasad systemów zapewniania jakości zdrowotnej żywności
D-2 Przeprowadzanie oceny organoleptycznej i jakościowej surowców, dodatków, półproduktów i gotowych wyrobów