Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Cukiernik

Kod zawodu: 741201
Data modyfikacji: 2010-05-20 10:57:27

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wytwarzanie półproduktów ciastkarskich
A-2 Wytwarzanie produktów ciastkarskich
A-3 Wytwarzanie produktów cukierniczych
A-4 Wytwarzanie lodów
A-5 Wytwarzanie elementów dekoracyjnych
A-6 Obsługa maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych i ciastkarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Rozliczanie przyjętych i wydanych produktów ciastkarskich i cukierniczych
B-2 Sporządzanie dokumentacji produkcyjnej oraz rozliczeń technologicznych zużycia surowców i półproduktów do produkcji
B-3 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-4 Organizacja i zarządzanie cukiernią
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie i organizowanie pracy zespołu pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola, konserwacja i ocena sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń ciastkarskich
D-2 Ocena jakości wytwarzanych półproduktów i produktów ciastkarskich i cukierniczych