Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Drwal

Kod zawodu: 631101
Data modyfikacji: 2010-06-10 11:24:59

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Ścinanie, obalanie i okrzesywanie drzew
A-2 Przerzynanie drewna leżącego, wyrzynanie sortymentów handlowych
A-3 Układanie, pomiar i znakowanie wyrobionych sortymentów
A-4 Wycinanie drzew w młodnikach i uprawach (prace pielęgnacyjne), przecinanie szlaków zrywkowych oraz pozyskiwanie choinek
A-5 Wykonywanie prac załadowczych sortymentów drzewnych, porządkowanie powierzchni zrębowych
A-6 Obsługa pilarki spalinowej łańcuchowej i elementów układu tnącego, drobne naprawy pilarek
A-7 Obsługiwanie korowarki i rębarki
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie wykonania zadań technologicznych
B-2 Przygotowanie ofert i udział w przetargach na wykonawstwo prac przy mechanicznym pozyskiwaniu drewna
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem robotników pracujących przy mechanicznym pozyskiwaniu drewna
C-2 Współpraca z kierownictwem nadleśnictwa oraz z innymi wykonawcami prac leśnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
D-2 Kontrolowanie parametrów wykonania zadań technologicznych