Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Hotelarstwo i gastronomia
Obszar zawodowy: Szef kuchni (kuchmistrz)

Kod zawodu: 512203
Data modyfikacji: 2010-05-21 11:40:35

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Sporządzanie różnymi technikami szerokiego asortymentu potraw i napojów z różnych grup surowców
A-2 Opracowywanie i wprowadzanie nowych receptur
A-3 Posługiwanie się i prowadzenie dokumentacji produkcji
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowisk pracy w części produkcyjnej zakładu gastronomicznego zgodnie z zasadami bhp, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska i systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności
B-2 Planowanie i organizowanie pracy podległych pracowników
B-3 Organizowanie przyjęć okolicznościowych i cateringu
B-4 Składowanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zarządzanie zespołem podległych pracowników
C-2 Współpraca z klientami i dostawcami
C-3 Współpraca z kierownictwem (zakładu gastronomicznego) oraz instytucjami nadzoru i kontroli
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
D-2 Nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych i ekspedycji potraw
D-3 Samokontrola i kontrolowanie pracy podległych pracowników
D-4 Kontrolowanie przestrzegania zasad i procedur systemów zapewniających właściwą jakość żywności