Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Hotelarstwo i gastronomia
Obszar zawodowy: Bufetowy (barman)

Kod zawodu: 512301

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie i serwowanie wybranych dań gorących tj. przekąsek, deserów i napojów zgodnie z normami i przepisami kulinarnymi, np.: frytek, kurczaków z rożna, hamburgerów, pizzy, kanapek podstawowych i dekoracyjnych, tartinek, kanapek zapiekanych, surówek, sałatek warzywnych i owocowych
A-2 Sporządzanie i serwowanie napojów mieszanych bezalkoholowych i alkoholowych z zastosowaniem różnych technik i narzędzi wg receptur krajowych i zagranicznych oraz własnych przepisów
A-3 Posługiwanie się maszynami, urządzeniami, narzędziami mierniczymi i drobnym sprzętem niezbędnym do przygotowania, przechowywania oraz ekspedycji potraw i napojów z zastosowaniem zasad bhp i ppoż.
A-4 Obsługa klienta przy barze, w tym pomoc przy wyborze dań, potraw i napojów.
A-5 Rozliczanie pobranych surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i towarów handlowych.
A-6 Rozliczanie dziennego utargu, inkasowanie należności itp. oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji
A-7 Utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy oraz przestrzeganie wymogów sanitarnych i bhp (mycie oraz czyszczenie ręczne i mechaniczne sprzętu i naczyń ze szkła, sztućców oraz innych naczyń do wydawania potraw i napojów zastosowaniem właściwych środków myjących oraz polerowanie).
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie w czasie kolejności wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z aktualną sytuacją w zakładzie – liczba klientów, liczba obecnych pracowników.
B-2 Organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
B-3 Przyjmowanie ilościowe towarów handlowych, surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych do bufetu oraz ich przechowywanie w odpowiednich warunkach.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami lokalu tj. pracownikami kuchni, kelnerami, kierownikiem.
C-2 Współpraca z innymi pracownikami lokalu tj. pracownikami kuchni, kelnerami, kierownikiem.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości wykonywanych czynności zawodowych
D-2 Kontrola dat przydatności do spożycia artykułów spożywczych.
D-3 Przestrzeganie procedur zarządzania jakością wg obowiązujących w zakładzie standardów i procedur wewnętrznych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowywanie i serwowanie wybranych dań gorących tj. przekąsek, deserów i napojów zgodnie z normami i przepisami kulinarnymi, np.: frytek, kurczaków z rożna, hamburgerów, pizzy, kanapek podstawowych i dekoracyjnych, tartinek, kanapek zapiekanych, surówek, sałatek warzywnych i owocowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dostępnymi urządzeniami elektrycznymi i gazowymi do przygotowywania dań.
2 Wykorzystuje narzędzia służące do odmierzania ilości składników.
3 Wykorzystuje proste narzędzia i sprzęty kuchenne.
4 Komunikuje się z klientami i współpracownikami.
5 Dekoruje przygotowywane daniapotrawy i napoje
6 Ocenia smak, zapach i wygląd przygotowywanych potraw
7 Stosuje się do ustalonych przepisów kulinarnych.

Zadanie zawodowe: A-2:
Sporządzanie i serwowanie napojów mieszanych bezalkoholowych i alkoholowych z zastosowaniem różnych technik i narzędzi wg receptur krajowych i zagranicznych oraz własnych przepisów
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dostępnymi urządzeniami elektrycznymi do przygotowywania, miksowania mieszanek napojów
2 Wykorzystuje narzędzia służące do odmierzania ilości składników.
3 Wykorzystuje proste narzędzia i sprzęty kuchenne.
4 Komunikuje się z klientami i współpracownikami.
5 Dekoruje przygotowywane napoje.
6 Ocenia smak, zapach i wygląd przygotowywanych napojów
7 Stosuje się do ustalonych przepisów kulinarnych.

Zadanie zawodowe: A-3:
Posługiwanie się maszynami, urządzeniami, narzędziami mierniczymi i drobnym sprzętem niezbędnym do przygotowania, przechowywania oraz ekspedycji potraw i napojów z zastosowaniem zasad bhp i ppoż.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje dania, potrawy oraz napoje zgodnie z recepturami za pomocą maszyn, urządzeń, narzędzi mierniczych i drobnego sprzętu
2 Utrzymuje maszyny, urządzenia i inne narzędzia w stanie użycia zgodnie z zasadami bhp, p. poż.
3 Informuje o usterkach maszyn i urządzeń swojego przełożonego.
4 Dokonuje regulacji używanych urządzęń i sprzętu w zależności od przygotowywanych potraw i napojów.

Zadanie zawodowe: A-4:
Obsługa klienta przy barze, w tym pomoc przy wyborze dań, potraw i napojów.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje klienta przy barze.
2 Przygotowywuje propozycje potraw i napojów zgodnie z sugestiami klienta.
3 Proponuje, sugeruje odpowiednio wybrane dania, potrawy i napoje zgodnie z własnym doświadczeniem oraz preferencjami klientów.

Zadanie zawodowe: A-5:
Rozliczanie pobranych surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i towarów handlowych.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostymi urządzeniami służącymi do liczenia
2 Utrzymuje surowce i powierzony asortyment w ładzie i porządku.
3 Uzupełnia i pobiera odpowiednie ilości produktów zgodnie z zaleceniami.

Zadanie zawodowe: A-6:
Rozliczanie dziennego utargu, inkasowanie należności itp. oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji
Lp. umiejętności
1 Wystawia rachunki, faktury i paragony fiskalne klientom.
2 Pobiera należności w dostępnych formach płatności (gotówka, karta płatnicza, przelew)
3 Drukuje dobowe raporty fiskalne i sprawdza zgodność z wpływami.
4 Zamyka rozlicza i przekazuje zmianę innemu pracownikowi.

Zadanie zawodowe: A-7:
Utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy oraz przestrzeganie wymogów sanitarnych i bhp (mycie oraz czyszczenie ręczne i mechaniczne sprzętu i naczyń ze szkła, sztućców oraz innych naczyń do wydawania potraw i napojów zastosowaniem właściwych środków myjących oraz polerowanie).
Lp. umiejętności
1 Posługuje się urządzeniami elektrycznymi służącymi do zmywania.
2 Wykorzystuje narzędzia służące do czyszczenia powierzchni.
3 Stosuje środki chemiczne i dezynfekujące zgodnie z zaleceniami i przeznaczeniem.
4 Stosuje wyuczone techniki sprzątania miejsca pracy.

Zadanie zawodowe: B-1:
Ustalanie w czasie kolejności wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z aktualną sytuacją w zakładzie – liczba klientów, liczba obecnych pracowników.
Lp. umiejętności
1 Samodzielnie ustala priorytety wykonywanych czynności.
2 Elastycznie dostosowuje czas wykonania czynności do sytuacji w zakładzie.
3 Przygotowuje i utrzymuje w dobrym stanie technicznym urządzenia i narzędzia wykorzystywane w pełnionych czynnościach zawodowych.

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Lp. umiejętności
1 Analizuje informacje i ostrzeżenia znajdujące się na stosowanm sprzecie wykorzystywanym do przygotowywania potraw i napojów.
2 Dobiera i właściwie użytkuje sprzęt ochrony osobistej.
3 Przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia występujące podczas stosowania środków chemicznych.
4 Stosuje przepisy BHP, p.poż oraz ochrony środowiska.

Zadanie zawodowe: B-3:
Przyjmowanie ilościowe towarów handlowych, surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych do bufetu oraz ich przechowywanie w odpowiednich warunkach.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostymi urządzeniami służącymi do transportu.
2 Utrzymuje narzędzia i powierzony asortyment w ładzie i porządku.
3 Stosuje zasady bezpiecznego przechowywania produktów żywnościowych.
4 Sprawdza i weryfikuje przyjmowane dostawy (ilość i jakość towarów)

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z innymi pracownikami lokalu tj. pracownikami kuchni, kelnerami, kierownikiem.
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się ze współpracownikami zakładu.
2 Stosuje się do przepisów prawa pracy i wypełnia obowiązki pracownicze.
3 Komunikuje się z przełożonymi.
4 Odbiera informacje, uwagi, życzenia klientów i przekazuje je współpracownikom.
5 Postępuje według przyjętych w zakładzie standardów.

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z innymi pracownikami lokalu tj. pracownikami kuchni, kelnerami, kierownikiem.
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się ze współpracownikami z użyciem dostępnych urządzeń elektronicznych (np. telefon)
2 Informuje przełożonego o zużyciu produktów, półproduktów i surowców z użyciem urządzeń komunikacji wewnętrznej.
3 Informuje współpracowników o aktualnej sytuacji w zakładzie np. natężenie liczby klientów
4 Postępuje według przyjętych w zakładzie standardów komunikacji.

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena jakości wykonywanych czynności zawodowych
Lp. umiejętności
1 Obiektywnie ocenia jakość wykonanej pracy
2 Kontroluje pomieszczenia, blaty robocze pod względem czystości
3 Kontroluje magazyny podręczne pod względem zaopatrzenia w artykuły konsumpcyjne i surowce do produkcji dań i napojów.
4 Kontroluje urządzenia kuchenne pod względem czystości.

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrola dat przydatności do spożycia artykułów spożywczych.
Lp. umiejętności
1 Samodzielnie kontroluje i ocenia terminy ważności produktów konsumpcyjnych będących na wyposażeniu zakładu.
2 Samodzielnie kontroluje magazyny pod względem zaopatrzenia w artykuły konsumpcyjne i surowce.
3 Informuje odpowiednich pracowników zakładu o stanie magazynowym.
4 Postępuje według przyjętych w zakładzie procedur kontroli produktów żywnościowych.

Zadanie zawodowe: D-3:
Przestrzeganie procedur zarządzania jakością wg obowiązujących w zakładzie standardów i procedur wewnętrznych
Lp. umiejętności
1 Stosuje założenia obowiązującego systemu zapewnienia jakości.
2 Właściwie interpretuje procedury wewnętrzne.
3 Poświadcza podpisem na karcie kontrolnej wykonane czynności.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Podzielność uwagi.
4 Spostrzegawczość.
5 Wyobraźnia.
6 Postrzegania nieładu
Cechy osobowości
1 Dokładność.
2 Komunikatywność.
3 Obiektywność
4 Odpowiedzialność.
5 Opanowanie.
6 Pomysłowość.
7 Punktualność.
8 Samodzielność.
9 Samokontrola.
10 Spostrzegawczość.
11 Sumienność.
12 Uczciwość
13 Zdyscplinowanie
14 Życzliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry węch
2 Dobry wzrok
3 Koordynacja wzrokowo – ruchowa
4 Rozróżnianie barw
5 Sprawność manualna
6 Sprawność ogólna
7 Sprawność ruchowa
8 Zmysł równowagi