Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Hotelarstwo i gastronomia
Obszar zawodowy: Kelner

Kod zawodu: 512302
Data modyfikacji: 2010-05-24 14:06:51

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowuje salę konsumencką dla gości
A-2 Doradza i udziela konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw i technologii ich przyrządzania
A-3 Przyjmuje i rejestruje zamówienia klienta
A-4 Inkasuje należności, rozlicza się z pobranych potraw i napojów oraz dziennego utargu
A-5 Serwuje potrawy i napoje w zakładzie gastronomicznym i na przyjęciach
A-6 Obsługuje gości hotelowych
A-7 Sporządza lub wykańcza potrawy w obecności gościa
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizuje i porządkuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Planuje posiłki i układa proste menu
B-3 Organizuje przyjęcia okolicznościowe i catering
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zarządza zespołem kelnerów podczas obsługi kelnerskiej
C-2 Współpracuje w grupie (kelnerów, z kucharzami i pionem hotelowym)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenia wielkość, świeżość oraz dekorację i estetykę potraw i napojów pobieranych z kuchni i bufetów przed podaniem ich konsumentowi