Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Hotelarstwo i gastronomia
Obszar zawodowy: Pokojowa (w hotelu)

Kod zawodu: 913203
Data modyfikacji: 2010-05-25 10:39:34

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie pokoi hotelowych do sprzedaży zgodnie z ustalonymi standardami, tj. przewietrzanie pokoi, wymiana pościeli i ręczników, dezynfekcja i mycie łazienek, ścieranie kurzu, odkurzanie, mycie podłóg, mebli oraz innych przedmiotów wyposażenia w pokojach.
A-2 Uzupełnianie, wymiana i ewidencja pościeli, ręczników, materiałów reklamowych, artykułów konsumpcyjnych oraz eksploatacyjnych według ustalonych standardów.
A-3 Informowanie przełożonego o brakach, usterkach w pokojach.
A-4 Sprzątanie pomieszczeń ogólnie dostępnych, zaplecza, ciągów komunikacyjnych w hotelach (np. korytarze, windy, toalety publiczne, szatnie pracownicze).
A-5 Uzupełnianie ilości produktów w magazynkach podręcznych celem utrzymania odpowiednich stanów
A-6 Przekazywanie do pralni i odbiór z pralni rzeczy gości oraz pranie hotelowej pościeli, ręczników, firan, zasłon, kap itp.
A-7 Zgłaszanie i odnoszenie rzeczy zaginionych pozostawionych przez gości hotelowych zgodnie z obowiązującymi procedurami)
A-8 Realizowanie życzeń gości będących w zakresie obowiązków pokojowej (prasowanie koszul, dostarczanie dodatkowych artykułów konsumpcyjnych i eksploatacyjnych)
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie w czasie kolejności wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z aktualną sytuacją w hotelu – liczba klientów, liczba obecnych pracowników.
B-2 Organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
B-3 Planowanie użycia i dobór odpowiednich środków i narzędzi odpowiednio do rodzaju czyszczonej powierzchni.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Przekazywanie odpowiednim pracownikom uwag i życzeń klientów nie będących w zakresie obowiązków pokojowej.
C-2 Przekazywanie informacji innym pracownikom z użyciem narzędzi elektronicznych, (kodowanie pokoju z użyciem telefonu tam, gdzie występują, używanie krótkofalówek, wprowadzanie zużytego asortymentu mini-barów na rachunek gościa)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości wykonywanych czynności zawodowych
D-2 Kontrola pokoi hotelowych, pomieszczeń publicznych i magazynów pod względem czystości oraz stanu standardowego wyposażenia
D-3 Kontrola dat przydatności do spożycia artykułów spożywczych będących na wyposażeniu pokoi.
D-4 Przestrzeganie procedur zarządzania jakością.