Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Hotelarstwo i gastronomia
Obszar zawodowy: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Kod zawodu: 913210
Data modyfikacji: 2010-05-25 11:51:24

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie prac porządkowych w części noclegowej hotelu
A-2 Wykonywanie prac porządkowych w części gastronomicznej obiektu hotelowego
A-3 Wykonywanie prac związanych z działalnością pralni hotelowej
A-4 Wykonywanie prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych
A-5 Pielęgnowanie roślin ozdobnych, przyległych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych
A-6 Wykonywanie drobnych napraw nie wymagających specjalnych uprawnień
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie kolejności wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z aktualną sytuacją w hotelu, w zależności od liczby gości, liczby obecnych pracowników.
B-2 Organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-3 Planowanie użycia i dobór odpowiednich materiałów i narzędzi odpowiednio do rodzaju pełnionych czynności zawodowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Podejmowanie współpracy z zespołem roboczym odpowiedzialnym za utrzymanie hotelu w czystości i porządku zgodnie z przyjętymi standardami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonywanej pracy
D-2 Kontrolowanie pokoi hotelowych, pomieszczeń publicznych i magazynów pod względem czystości oraz stanu standardowego wyposażenia
D-3 Przestrzeganie procedur zarządzania jakością świadczenia usług hotelowych.