Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Pracownik administracyjny (zawód szkolny: Technik administracji)

Kod zawodu: 343101
Data modyfikacji: 2010-05-27 10:30:22

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie prac administracyjnych związanych
A-2 Sporządzanie dokumentacji prawnej oraz dokumentacji spraw pracowniczych związanej z działalnością jednostki organizacyjnej
A-3 Gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja informacji ekonomicznych i statystycznych
A-4 Wykonywanie prac biurowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy i zarządzanie w jednostce organizacyjnej
B-2 Organizowanie pracy własnej na stanowisku technika administracji, usprawnianie pracy oraz doskonalenie osobistych kompetencji
B-3 Organizowanie spotkań służbowych
B-4 Obsługiwanie interesantów
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki
C-2 Współpraca z otoczeniem zewnętrznym jednostki organizacyjnej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości i efektywności własnych działań zawodowych na stanowisku technika administracji
D-2 Przygotowywanie i udostępnianie dokumentacji do kontroli
D-3 Stosowanie przepisów prawa w pracy zawodowej