Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Monter instalacji i urzadzeń sanitarnych

Kod zawodu: 7136
Data modyfikacji: 2010-05-28 10:49:22

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Czytanie, analizowanie i wykonywanie dokumentacji technicznej instalacji sanitarnych
A-2 Budowlane roboty towarzyszące wykonaniu instalacji sanitarnych
A-3 Łączenie i montowanie przewodów instalacji sanitarnych
A-4 Montowanie instalacji wodociągowych
A-5 Montowanie instalacji kanalizacyjnej
A-6 Wykonanie lokalnych oczyszczalni ścieków
A-7 Montowanie instalacji ogrzewczych centralnego ogrzewania wodnego i parowego
A-8 Montowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
A-9 Wykonywanie studni kopanych w postaci pionowych szybów o głębokości do 20 m i odpowiednio obudowanych
A-10 Wykonywanie instalacji centralnego odkurzania
A-11 Wykonywanie instalacji z pompą ciepła
A-12 Wykonywanie podstawowych robót instalacji elektrycznych
A-13 Wykonywanie napraw, konserwacji i regulacja instalacji sanitarnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie montażu instalacji sanitarnych
B-2 Organizowanie stanowiska pracy montera instalacji sanitarnych zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska i zasadami ergonomii
B-3 Rozliczanie robót instalacyjnych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole wykonawczym
C-2 Kierowanie robotami instalacyjnymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakość wykonywanych robót