Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Monter sieci komunalnych

Kod zawodu: 7137
Data modyfikacji: 2010-05-31 14:10:29

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Czytanie, analizowanie dokumentacji technicznej sieci komunalnych celem wykonania montażu tych sieci.
A-2 Wykonywanie robót budowlanych towarzyszące montowaniu sieci komunalnych.
A-3 Montowanie sieci cieplnych.
A-4 Montowanie sieci wodociągowych.
A-5 Montowanie sieci kanalizacyjnych.
A-6 Montowanie sieci gazowych.
A-7 Naprawianie i konserwowanie istniejących sieci komunalnych.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy na własnym stanowisku montażowym celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i sprawnego wykonywania zadań zawodowych.
B-2 Organizowanie pracy podległych pracowników związanej z zadaniami montażowymi sieci komunalnych.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie w brygadzie wykonującej określony zakres robót celem podjęcia właściwych decyzji o sposobie montażu sieci komunalnych.
C-2 Współpraca z przełożonymi i kooperantami celem wykonania przewidzianego zadania inwestycyjnego.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonanych robót, uczestnictwo w odbiorze zadań inwestycyjnych.
D-2 Stosowanie metod samokontroli wykonywanej przez siebie pracy.