Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Introligator

Kod zawodu: 734502
Data modyfikacji: 2010-06-11 9:36:39

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie materiałów introligatorskich
A-2 Wykonywanie operacji jednostkowych w procesach introligatorskich
A-3 Wykonywanie wkładów do opraw w introligatorstwie przemysłowym
A-4 Wykonywanie okładek do opraw w introligatorstwie przemysłowym
A-5 Wykonywanie opraw prostych, złożonych, specjalnych
A-6 Wykonywanie druków luźnych i łączonych opakowaniowych
A-7 Wytwarzanie galanterii papierniczej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizacja stanowiska pracy introligatora poligraficznego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów i kontrola jakości wykonywanej pracy
D-2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska