Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Gospodarz domu

Kod zawodu: 914101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie prac porządkowych wewnątrz budynków
A-2 Wykonywanie prac porządkowych na terenie wchodzącym w skład nieruchomości
A-3 Pielęgnowanie zieleni znajdującej się na terenie nieruchomości
A-4 Wykonywanie prac technicznych, naprawczych i konserwacyjnych na terenie nieruchomości, obsługiwanie urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych
A-5 Przeprowadzanie drobnych prac porządkowych, konserwacyjnych i remontowych
A-6 Wykonywanie czynności związanych z informowaniem wspólnoty mieszkaniowej, obiegiem pism i dokumentów oraz zbieraniem opinii o problemach mieszkańców wynikających z użytkowania nieruchomości
A-7 Pełnienie obowiązków zarządcy w domu prywatnym (major domus)
A-8 Zarządzanie personelem i nadzorowanie prac wykonywanych przez personel domowy w domu prywatnym (major domus)
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy, zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Wyposażanie stanowiska pracy w środki pracy (materiały, narzędzia, sprzęt), sprawdzanie ich jakości oraz dbanie o użytkowanie zgodnie z instrukcjami obsługi
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie organizacji prac remontowych kontroli stanu technicznego budynku i urządzeń, wywozu śmieci i nieczystości
C-2 Współpraca z administracją budynku i wspólnotą mieszkaniową
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakość własnej pracy oraz podległego personelu

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie prac porządkowych wewnątrz budynków
Lp. umiejętności
1 Zamiata, myje, poleruje: posadzki, podłogi, schody na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych
2 Sprząta windy osobowe i towarowe
3 Myje lamperie, balustrady, okna, witryny, tablice ogłoszeń, gabloty itp. na klatkach schodowych
4 Zamiata parking podziemny
5 Trzepie, pierze i wymienia wycieraczki
6 Zbiera śmieci znalezione na obiekcie i usuwa je
7 Zbiera śmieci znalezione wewnątrz obiektów i usuwa je

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie prac porządkowych na terenie wchodzącym w skład nieruchomości
Lp. umiejętności
1 Zamiata chodniki, podwórka, podjazdy itp.
2 Odśnieża i usuwa lód z chodników, bram podwórek, przejść
3 Posypuje chodniki i podjazdy solą, piaskiem
4 Zagrabia liście na pryzmy i usuwa je
5 Ściera napisy ze ścian budynków
6 Usuwa plakaty, afisze, reklamy wywieszone na terenie nieruchomości bez zgody zarządcy
7 Zbiera śmieci i odpady pozostawione poza koszami na śmieci, opróżnia małe śmietniki przed blokami
8 Zamyka na noc wjazdy, bramy i parkingi
9 Dozoruje mienie pozostawione na obiekcie
10 Wywiesza flagi na budynkach z okazji świat państwowych

Zadanie zawodowe: A-3:
Pielęgnowanie zieleni znajdującej się na terenie nieruchomości
Lp. umiejętności
1 Kosi trawę za pomocą kosiarki elektryczne lub spalinowej
2 Wycina krzewy, konary chore lub stwarzające zagrożenie
3 Obsadza klomby roślinami sezonowymi
4 Nawozi, podlewa, dosadza i przesadza rośliny na zewnątrz i wewnątrz budynku
5 Grabi liście i skoszoną trawę na pryzmy i wywozi je w miejsce ich przeznaczenia
6 Obsypuje rośliny korą, zabezpiecza je przed nadejściem zimy

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie prac technicznych, naprawczych i konserwacyjnych na terenie nieruchomości, obsługiwanie urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych
Lp. umiejętności
1 Dba o terminowe wykonywanie przeglądów technicznych instalacji gazowej, elektrycznej itp. przez odpowiednie służby
2 Posługuje się prostymi narzędziami jak szczotki, wałki, miotły, mopy, mechaniczny sprzęt do czyszczenia wewnątrz pomieszczeń (odkurzacze, maszyny polerujące i woskujące podłogi itp.), sprzęt mechanic
3 Obsługuje urządzenia klimatyzacyjne i kotłownicze
4 Wymienia przepalone żarówki
5 Zgłasza zauważone awarie odpowiednim fachowcom
6 Zawiadamia administracje, zarządcę budynków o zaobserwowanych usterkach, wadach i uszkodzeniach
7 Sprawuje kontrolę nad stanem technicznym nieruchomości

Zadanie zawodowe: A-5:
Przeprowadzanie drobnych prac porządkowych, konserwacyjnych i remontowych
Lp. umiejętności
1 Maluje poręcze, balustrady, klatki schodowe w celu konserwacji i odświeżenia koloru
2 Maluje, szpachluje ściany w mieszkaniu zdanym przez najemcę
3 Sprząta mieszkanie zdane przez najemcę
4 Wynosi ze zwolnionych mieszkań na śmietnik lub oddaje firmie zajmującej się recyklingiem stare meble i urządzenia

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie czynności związanych z informowaniem wspólnoty mieszkaniowej, obiegiem pism i dokumentów oraz zbieraniem opinii o problemach mieszkańców wynikających z użytkowania nieruchomości
Lp. umiejętności
1 Wywiesza na klatkach ogłoszenia wydane przez administrację
2 Dostarcza do poszczególnych lokali, korespondencję i zarządzenia, przesyłki od administracji
3 Bierze udział w spotkaniach informacyjnych, mieszkańców danej nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowej
4 Zbiera podpisy mieszkańców
5 Zbiera informacje, uwagi i opinie lokatorów i przekazuje je do administracji

Zadanie zawodowe: A-7:
Pełnienie obowiązków zarządcy w domu prywatnym (major domus)
Lp. umiejętności
1 Odpowiada za obsługę domowników zgodnie z zasadami survey-vivre
2 Ściśle współpracuje z firmami zewnętrznymi odpowiadającymi za prawidłowy stan techniczny obiektu (elektrykami, kominiarzami, hydraulikami itp.)
3 Podaje do stołu
4 Obsługuje gości
5 Odpowiada za korespondencję wychodząca i przychodzącą
6 Odbiera telefony
7 Wita gości (otwiera drzwi, opiekuje się garderobą)
8 Nadzoruje wydatki z budżetu domowego przeznaczone na prawidłowe funkcjonowanie obiektu
9 Kształtuje odpowiedni wizerunek personelu
10 Dba o terminowe wykonywanie przeglądów technicznych instalacji

Zadanie zawodowe: A-8:
Zarządzanie personelem i nadzorowanie prac wykonywanych przez personel domowy w domu prywatnym (major domus)
Lp. umiejętności
1 Sprawdza stan czystości domu i całego obiektu
2 Przekazuje wytyczne co do zakresu prac dla ogrodników, sprzątaczek, kucharzy i innych
3 Nadzoruje sposób sporządzania posiłków
4 Przekazuje kucharkom informacje o aktualnym menu
5 Informuje personel o decyzjach pracodawcy
6 Rekrutuje kandydatów na stanowiska pracy personelu domowego
7 Pełni rolę łącznika pomiędzy personelem domowym a pracodawcą
8 Nadzoruje przygotowania do uroczystości, przyjęć w domu (dobór dekoracji, zastawy, zaproszeń dla gości itp.)
9 Sporządza harmonogram prac dla personelu domowego

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy, zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje rękawice ochronne zabezpieczające przed działaniem środków chemicznych, odpadów, i nieczystości
2 Używa odzieży ochronnej podczas pracy z ostrymi narzędziami i urządzeniami
3 Stosuje maski chroniące przed wchłanianiem pyłów i aerozoli
4 Ustala z pracodawcą kolejność i rodzaj wykonywanych czynności
5 Stosuje bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych ładunków oraz stosować urządzenia mechaniczne ułatwiające podnoszenie i przenoszenie
6 Sprawdza stan techniczny urządzeń, mechanicznych, elektrycznych przed pracą oraz zleca uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń
7 Używa odzieży stosownej do warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz budynku oraz warunków panujących w pomieszczeniach pracy
8 Zgłasza zarządcy budynków, nieprawidłowości, awarie ( np. brak światła w budynkach, awaria windy, domofonu, wybite szyby itp.)

Zadanie zawodowe: B-2:
Wyposażanie stanowiska pracy w środki pracy (materiały, narzędzia, sprzęt), sprawdzanie ich jakości oraz dbanie o użytkowanie zgodnie z instrukcjami obsługi
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje środki, akcesoria i narzędzia potrzebne do pracy
2 Zgłasza nieprawidłowości w funkcjonowaniu narzędzi i urządzeń
3 Sygnalizuje brak lub niewystarczającą ilość potrzebnych artykułów, produktów itp.
4 Przechowuje i przygotowuje, środki do pracy: (szczotki, wałki, miotły, mopy, mechaniczny sprzęt do czyszczenia wewnątrz pomieszczeń (odkurzacze, maszyny polerujące i woskujące podłogi itp.), sprzęt m
5 Pozostawia w czystości i na wyznaczonych miejscach sprzęt oraz akcesoria, po zakończonej pracy
6 Odpowiada za powierzone mienie
7 Sprawdza czy w miejscach niebezpiecznych np. skrzynki energetyczne, znajduje się informacja ostrzegawcza
8 Zamyka pomieszczenia gospodarcze po zakończonej pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie organizacji prac remontowych kontroli stanu technicznego budynku i urządzeń, wywozu śmieci i nieczystości
Lp. umiejętności
1 Wymienia informacje z administracją na temat terminów i zakresów przeprowadzanych prac i kontroli, przez firmy zewnętrzne
2 Nadzoruje przeprowadzanie zabiegów deratyzacji, dezynsekcji w budynkach
3 Monituje wykonywanie przez firmy zewnętrzne, prac remontowych, budowlanych itp.
4 Sprawdza stan techniczny urządzeń w budynkach i zleca przeglądy uprawnionym do tego pracownikom
5 Współpracuje z firmami odpowiedzialnymi za wywóz śmieci i nieczystości
6 Zgłasza zarządcy nieprawidłowe wykonywanie czynności przez pracowników firm zewnętrznych
7 Kontaktuje się z firmami w celu zamówienia usługi, wezwania do naprawienia awarii itp.

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z administracją budynku i wspólnotą mieszkaniową
Lp. umiejętności
1 Rozwiązuje napięcia i konflikty w zespole
2 Pomaga współpracownikom w wykonywaniu złożonych prac
3 Wymienia informacje z administratorem na temat postępu prac, problemów i trudności
4 Sprawnie i dokładnie wykonuje powierzone czynności i zadania
5 Informuje administratora o zauważonych nieprawidłowościach w użytkowaniu budynku i w relacjach społecznych między mieszkańcami

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakość własnej pracy oraz podległego personelu
Lp. umiejętności
1 Kontroluje czas wykonywanej pracy własnej oraz podległego personelu
2 Ocenia czystość obiektu po zakończonych pracach konserwacyjno-porządkowych
3 Sprawdza czystość i ogólny stan budynków i terenu należącego do nieruchomości
4 Koryguje błędy w pracy własnej oraz podległego personelu i wprowadza do niej udogodnienia


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Dobra organizacja pracy
3 Komunikatywność
4 Myślenie perspektywiczne
5 Obiektywnej oceny pracy
6 Podejmowanie decyzji pod presja czasu
7 Podzielność uwagi
8 Praca w zespole
9 Przewidywalność
10 Samodzielność
11 Szybkiego uczenia się
12 Zdolności organizacyjne
13 Zdolności przywódcze
14 Zdolności techniczne
15 Zdolność do motywowania innych
16 Zdolność do pracy zespołowej
17 Zdolność szybkiego uczenia się
18 Zdyscyplinowanie
19 Zręczność
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Bezkonfliktowość
3 Dokładność
4 Dyskrecja
5 Komunikatywność
6 Konsekwencja
7 Krytycyzm
8 Kultura osobista
9 Obowiązkowość
10 Odporność na stres
11 Odpowiedzialność
12 Otwartość
13 Pomysłowość
14 Pracowitość
15 Precyzja
16 Rzetelność
17 Sumienność
18 Tolerancja
19 Uczciwość
20 Wytrwałość
21 Zaradność
22 Zdyscyplinowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach
2 Dobra organizacja pracy
3 Dobra pamięć
4 Dobry stan zdrowia
5 Dobry wzrok
6 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
7 Miła aparycja
8 Myślenie analityczne
9 Odporność na działanie niskich i wysokich temperatur
10 Perspektywiczne myślenie
11 Spostrzegawczość
12 Sprawności fizyczna
13 Szybki refleks
14 Wyobraźnia
15 Zdolności analitycznego myślenia