Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Pilot wycieczek

Kod zawodu: 511301
Data modyfikacji: 2010-06-14 13:46:36

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie elementów składowych pilotażu wycieczki
A-2 Gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie informacji dotyczących realizacji programu imprezy turystycznej potrzebnych w pracy pilota wycieczek
A-3 Świadczenie usług pilotażowych zapewniających realizację programu wycieczki
A-4 Utrzymywanie poziomu wszystkich świadczonych usług na warunkach określonych umową między biurem podróży a turystami i kontrahentami i ich zgodnością z zamówieniem
A-5 Zgłaszanie uwag i opinii turystów o przebiegu wycieczki
A-6 Rozliczenie wycieczki
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i zapewnianie sprawnego, zgodnego z założeniami, terminowego i bezpiecznego przebiegu wycieczki
B-2 Organizowanie własnego stanowiska pracy zapewniającego sprawny pilotaż wycieczki zgodnie z przepisami o organizacji ruchu turystycznego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z organizatorem wycieczki
C-2 Współpraca i kierowanie uczestnikami wycieczki w zakresie wynikającym z jej charakteru i założeń
C-3 Współpraca z przedstawicielami i organizatorami obsługi ruchu turystycznego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie przez pilota jakości świadczonych usług
D-2 Ocenianie jakości składników programu wycieczki
D-3 Nadzór nad płynną realizacją poszczególnych elementów wycieczki