Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Monter wyrobów z tworzyw sztucznych

Kod zawodu: 828403
Data modyfikacji: 2010-06-16 10:00:40

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie elementów z tworzyw sztucznych do montażu.
A-2 Łączenie elementów z tworzyw sztucznych w prefabrykaty lub gotowe wyroby zgodnie z dokumentacją techniczną.
A-3 Skompletowanie i przygotowanie zmontowanych prefabrykatów do dalszego montażu u dostawcy.
A-4 Opracowanie i wyposażenie częściowego wyrobu w instrukcje do dalszego montażu.
A-5 Utrzymanie w dobrym stanie technicznym maszyn i przyrządów wykorzystywanych w montażu.
A-6 Demontowanie, konserwowanie, naprawianie i modernizowanie wyrobów.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy na swoim stanowisku montażowym celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i sprawnego wykonywania zadań zawodowych.
B-2 Organizowanie montażu wyrobów zgodnie z dokumentacją techniczną.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole monterskim.
C-2 Współpraca z przełożonymi celem wykonania prac montażowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości elementów przeznaczonych do montażu.
D-2 Kontrolowanie jakości montażu.