Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Technik usług pocztowych i telekomunikacjnych

Kod zawodu: 4213
Data modyfikacji: 2010-06-16 13:04:44

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przyjmowanie przesyłek pocztowych krajowych i zagranicznych (przesyłki listowe, listy wartościowe, paczki, przesyłki kurierskie)
A-2 Realizacja usługi ,,przekaz pocztowy” (wpłaty i wypłaty przekazów pocztowych, przekazów ze świadczeniami emerytalno-rentowymi)
A-3 Obsługa masowych płatności (wpłaty na rachunki bankowe, opłaty RTV, rachunki telefoniczne i inne)
A-4 Świadczenie usług umownych na rzecz banków komercyjnych (obsługa obrotu oszczędnościowo – czekowego ) oraz Banku Pocztowego S.A. (obsługa konta giro, kredyty, lokaty i inne)
A-5 Sprzedaż znaczków pocztowych, sprzedaż i skup walut, sprzedaż kart drogowych i innych walorów
A-6 Wydawanie przesyłek pocztowych (przesyłki listowe rejestrowane, listy wartościowe, paczki, przesyłki kurierskie)
A-7 Świadczenie innych usług (przyjmowanie przedpłat na prenumeratę, usługi biurofaksowe)
B Zadania organizacyjne
B-1 Rozliczenie z przyjętych i wydanych przesyłek
B-2 Sporządzanie dokumentów eksploatacyjnych związanych z przyjmowaniem i wydawaniem przesyłek pocztowych
B-3 Prowadzenie dokumentów związanych z usługami finansowymi i ich rozliczaniem
B-4 Zamawianie i utrzymanie zapasu znaczków, druków płatnych i walorów filatelistycznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Informacja i promocja oferowanych usług pocztowych
C-2 Orientacja na klienta i identyfikowanie jego potrzeb
C-3 Obsługa klienta zgodnie z zasadami kultury i etyki zawodowej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przestrzeganie procedur świadczenia usług pocztowych, finansowych i innych
D-2 Przestrzeganie tajemnicy korespondencji i tajemnicy służbowej
D-3 Przestrzeganie przepisów BHP