Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Mechanik pojazdów samochodowych

Kod zawodu: 7231
Data modyfikacji: 2008-12-11 13:40:02

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Ustalanie przyczyn uszkodzeń poszczególnych mechanizmów samochodu
A-2 Dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych samochodu
A-3 Przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych samochodu
A-4 Wykonywanie obsługi i naprawy silnika samochodowego
A-5 Wykonywanie obsługi i naprawy zespołów układu napędowego samochodu
A-6 Wykonywanie obsługi i naprawy elementów układu hamulcowego samochodu
A-7 Wykonywanie obsługi i naprawy elementów układu kierowniczego samochodu
A-8 Wykonywanie obsługi i naprawy elementów zawieszenia samochodu
A-9 Obsługiwanie kół i ogumienia samochodu
A-10 Wykonywanie naprawy elementów instalacji elektrycznej samochodu
A-11 Wykonywanie konserwacji i naprawy układu klimatyzacji samochodu
A-12 Wykonywanie wymiany elementów bezpieczeństwa biernego samochodu
A-13 Mycie silnika i innych podzespołów samochodu
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie oraz utrzymywanie w czystości własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Wykonywanie rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych
C-2 Nadzorowanie innych pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przyjmowanie pojazdów samochodowych do naprawy
D-2 Sprawdzanie jakości wykonywanych przez siebie prac obsługowo-naprawczych