Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Mechanik pojazdów samochodowych

Kod zawodu: 7231

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Ustalanie przyczyn uszkodzeń poszczególnych mechanizmów samochodu
A-2 Dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych samochodu
A-3 Przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych samochodu
A-4 Wykonywanie obsługi i naprawy silnika samochodowego
A-5 Wykonywanie obsługi i naprawy zespołów układu napędowego samochodu
A-6 Wykonywanie obsługi i naprawy elementów układu hamulcowego samochodu
A-7 Wykonywanie obsługi i naprawy elementów układu kierowniczego samochodu
A-8 Wykonywanie obsługi i naprawy elementów zawieszenia samochodu
A-9 Obsługiwanie kół i ogumienia samochodu
A-10 Wykonywanie naprawy elementów instalacji elektrycznej samochodu
A-11 Wykonywanie konserwacji i naprawy układu klimatyzacji samochodu
A-12 Wykonywanie wymiany elementów bezpieczeństwa biernego samochodu
A-13 Mycie silnika i innych podzespołów samochodu
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie oraz utrzymywanie w czystości własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Wykonywanie rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych
C-2 Nadzorowanie innych pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przyjmowanie pojazdów samochodowych do naprawy
D-2 Sprawdzanie jakości wykonywanych przez siebie prac obsługowo-naprawczych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Ustalanie przyczyn uszkodzeń poszczególnych mechanizmów samochodu
Lp. umiejętności
1 Kontroluje stan techniczny mechanizmów samochodu
2 Posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi samochodu
3 Dokonuje odczytu usterek znajdujących się w pamięci sterownika
4 Dokonuje odczytu usterek w układzie EOBDnika
5 Kasuje błędy znajdujące się w układach sterujących po usunięciu usterek
6 Określa szczelność instalacji LPG i CNG
7 Dokonuje pomiaru hałasu zewnętrznego pojazdu
8 Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej

Zadanie zawodowe: A-2:
Dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych samochodu
Lp. umiejętności
1 Odczytuje rysunki wykonawcze
2 Wykonuje pomiary szczelinomierzem
3 Wykonuje pomiary suwmiarką
4 Wykonuje pomiary mikrometrem
5 Wykonuje pomiary czujnikiem zegarowym
6 Rozróżnia rodzaje przekładni stosowanych w technice
7 Wykonuje elementy maszyn metodami obróbki ręcznej
8 Wykonuje połączenia gwintowe
9 Wykonuje połączenia nitowe i spajane
10 Wykonuje elementy maszyn metodami obróbki wiórowej
11 Rozróżnia obciążenia działającego na wybrany element
12 Obsługuje myjkę wysokociśnieniową

Zadanie zawodowe: A-3:
Przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych samochodu
Lp. umiejętności
1 Demontuje i montuje elementy zdejmowane nadwozia
2 Wymienia nadkola pojazdu
3 Dokonuje zabezpieczenia antykorozyjnego elementów nadwozia
4 Dokonuje zabezpieczenia antykorozyjnego przestrzeni zamkniętych

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie obsługi i naprawy silnika samochodowego
Lp. umiejętności
1 Osłuchuje silnik samochodu
2 Wykonuje analizę spalin
3 Wykonuje pomiary kąta wyprzedzenia zapłonu
4 Wykonuje pomiary wydajności i ciśnienia tłoczenia pompy o napędzie elektrycznym
5 Wykonuje pomiary wydajności i ciśnienia tłoczenia pompy o napędzie mechanicznym
6 Wykonuje kontrolę zadymienia spalin
7 Wykonuje pomiary ciśnienia otwarcia wtryskiwacza i jakości rozpylania oleju napędowego
8 Wykonuje pomiary wydajności sekcji tłoczącej pompy wtryskowej
9 Wykonuje pomiary kąta wyprzedzenia wtrysku oleju napędowego
10 Wykonuje pomiary szczelności cylindrów
11 Wykonuje demontaż głowicy silnika
12 Wykonuje wymianę uszczelki pod głowicą silnika
13 Wykonuje montaż głowicy silnika
14 Wykonuje regulację luzów zaworowych
15 Wykonuje wymiana paska zębatego (łańcucha) napędu rozrządu
16 Wykonuje demontaż elementów układu rozrządu (gniazda zaworowe, prowadnice zaworowe)
17 Wykonuje wymianę elementów układu rozrządu
18 Wykonuje montaż elementów układu rozrządu
19 Wykonuje demontaż układu tłokowo-korbowego
20 Wykonuje pomiar zużycia czopów wału korbowego
21 Wykonuje pomiarów zużycia gładzi cylindra
22 Wykonuje wymianę zużytych elementów układu korbowego
23 Wykonuje montaż elementów układu tłokowo-korbowego
24 Wykonuje pomiar ciśnienia oleju silnikowego
25 Wykonuje wymianę oleju silnikowego
26 Wykonuje wymianę filtra oleju silnikowego
27 Wykonuje wymianę pompy oleju silnikowego
28 Wykonuje demontaż i montaż osprzętu silnika
29 Wykonuje regulację naciągu paska klinowego
30 Określa temperaturę krzepnięcia płynu przeciwmroźnego
31 Wykonuje wymianę płynu przeciwmroźnego
32 Wykonuje demontaż i montaż elementów układu zasilania silnika o ZI
33 Wykonuje demontaż i montaż elementów układu zasilania silnika o ZS - pompa rzędowa
34 Wykonuje demontaż i montaż elementów układu zasilania silnika o ZS - pompa rozdzielaczowa
35 Wykonuje demontaż i montaż elementów układu zasilania silnika o ZS - pompowtryskiwacze
36 Wykonuje demontaż i montaż elementów układu zasilania silnika o ZS CDI
37 Wykonuje demontaż i montaż układu doładowania silnika spalinowego
38 Wykonuje demontaż i montaż sondy lambda
39 Wykonuje demontaż i montaż „katalizatora”
40 Wykonuje demontaż i montaż układu wylotowego spalin

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie obsługi i naprawy zespołów układu napędowego samochodu
Lp. umiejętności
1 Wykonuje demontaż sprzęgła
2 Wykonuje weryfikację elementów sprzęgła
3 Wykonuje naprawę sprzęgła
4 Wykonuje montaż sprzęgła
5 Wykonuje regulację skoku jałowego pedału sprzęgła
6 Wykonuje wymianę oleju przekładniowego w skrzyni biegów
7 Wykonuje wymianę oleju przekładniowego w zespole napędowym
8 Wykonuje demontaż skrzyni biegów
9 Wykonuje weryfikację elementów skrzyni biegów
10 Wykonuje naprawę skrzyni biegów
11 Wykonuje demontaż wału napędowego
12 Wykonuje weryfikację wału napędowego
13 Wykonuje naprawę wału napędowego
14 Wykonuje montaż wału napędowego
15 Wykonuje wymianę oleju przekładniowego w tylnym moście
16 Wykonuje demontaż tylnego mostu
17 Wykonuje weryfikację zespołów tylnego mostu
18 Wykonuje naprawę tylnego mostu
19 Wykonuje regulację napięcia wstępnego łożysk
20 Wykonuje regulację luzu międzyzębnego
21 Wykonuje montaż tylnego mostu
22 Wykonuje demontaż półosi napędowych
23 Wykonuje weryfikację półosi napędowych
24 Wykonuje naprawę półosi napędowych
25 Wykonuje montażu półosi napędowych

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie obsługi i naprawy elementów układu hamulcowego samochodu
Lp. umiejętności
1 Wykonuje pomiar sił hamowania w klasycznym układzie hamulcowym
2 Wykonuje pomiar sił hamowania w samochodzie wyposażonym w ABS
3 Wykonuje kontrolę szczelności pneumatycznego układu uruchamiającego hamulce
4 Wykonuje weryfikację elementów układu hamulcowego
5 Wykonuje pomiary bicia tarczy hamulcowej
6 Wykonuje demontaż i montaż pompy hamulcowej
7 Wykonuje demontaż i montaż obudowy zacisku
8 Wykonuje obróbkę mechaniczną: bębnów i tarcz hamulców
9 Wykonuje wymianę tarcz hamulcowych
10 Wykonuje wymianę wkładek ciernych
11 Wykonuje wymianę szczęk hamulcowych
12 Wykonuje wymianę bębnów hamulcowych
13 Określa temperaturę wrzenia płynu hamulcowego
14 Wykonuje wymianę płynu hamulcowego
15 Wykonuje odpowietrzanie układu hamulcowego
16 Wykonuje obsługę pneumatycznego układu hamulcowego
17 Wykonuje badania szczelności pneumatycznego układu hamulcowego
18 Wykonuje wymianę podstawowych elementów pneumatycznego układu hamulcowego

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie obsługi i naprawy elementów układu kierowniczego samochodu
Lp. umiejętności
1 Wykonuje kontrolę luzów elementów układu kierowniczego
2 Wykonuje pomiary sumarycznego luzu układu kierowniczego
3 Wykonuje pomiary geometrii układu kierowniczego
4 Wykonuje wymianę oleju w przekładni kierowniczej
5 Wykonuje wymianę oleju w układzie wspomagania mechanizmu kierowniczego
6 Wykonuje odpowietrzenie wspomagania układu kierowniczego
7 Wykonuje demontaż i montaż przekładni kierowniczej
8 Wykonuje demontaż i montaż drążków kierowniczych
9 Wykonuje demontaż i montaż sworzni kulistych drążków kierowniczych
10 Wykonuje demontaż i montaż pompy wspomagania układu kierowniczego

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie obsługi i naprawy elementów zawieszenia samochodu
Lp. umiejętności
1 Sprawdza luzy w zawieszeniu pojazdu
2 Wykonuje wymianę resoru
3 Wykonuje wymianę sprężyn zawieszenia
4 Wykonuje wymianę kolumny McPhersona
5 Wykonuje pomiary sił tłumienia amortyzatorów
6 Wykonuje wymianę amortyzatorów
7 Wykonuje wymianę elementów gumowych zawieszenia
8 Wykonuje wymianę wahaczy
9 Wykonuje wymiany poduszek pneumatycznych zawieszenia

Zadanie zawodowe: A-9:
Obsługiwanie kół i ogumienia samochodu
Lp. umiejętności
1 Reguluje ciśnienia powietrza w ogumieniu
2 Wykonuje wymianę uszkodzonej opony
3 Wykonuje wyrównoważenie dynamiczne koła samochodu
4 Mocuje koło do piasty

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie naprawy elementów instalacji elektrycznej samochodu
Lp. umiejętności
1 Wykonuje montaż obwodu elektrycznego prądu stałego
2 Wykonuje podstawowe pomiary w obwodzie elektrycznym prądu stałego
3 Oblicza moc w obwodzie elektrycznym prądu stałego
4 Sprawdza stan połączeń instalacji elektrycznej
5 Kontroluje stan techniczny akumulatora
6 Wykonuje obsługę akumulatora
7 Wykonuje pomiary natężenia prądu rozruchu
8 Wykonuje pomiary gęstości elektrolitu
9 Dokonuje pomiary napięcia i natężenia prądu ładowania prądnicy prądu przemiennego
10 Wykonuje demontaż prądnicy prądu przemiennego
11 Weryfikuje elementy prądnicy prądu przemiennego
12 Wykonuje wymianę szczotek prądnicy prądu przemiennego
13 Wykonuje wymianę uzwojeń stojana prądnicy prądu przemiennego
14 Wykonuje wymianę łożysk prądnicy prądu przemiennego
15 Sprawdza prądnicę prądu przemiennego po naprawie
16 Wykonuje montaż prądnicy prądu przemiennego
17 Wykonuje demontaż rozrusznika samochodowego
18 Weryfikuje elementy rozrusznika samochodowego
19 Wykonuje wymianę szczotek rozrusznika samochodowego
20 Wykonuje wymianę uzwojeń stojana rozrusznika samochodowego
21 Wykonuje wymianę łożysk ślizgowych rozrusznika samochodowego
22 Sprawdza rozrusznik samochodowy po naprawie
23 Wykonuje montaż rozrusznika samochodowego
24 Wykonuje wymianę silniczka napędu wycieraczek
25 Wykonuje wymianę elementów systemu elektrycznego podnoszenia szyb
26 Wykonuje wymianę elementów centralnego zamka
27 Sprawdza działanie wentylatora o napędzie elektrycznym
28 Wykonuje demontaż i montaż reflektorów przednich
29 Reguluje ustawienia świateł
30 Wykonuje pomiary natężenia świateł
31 Wykonuje demontaż i montażu lamp kierunkowskazów przednich, bocznych i tylnych
32 Wykonuje demontaż i montaż pozostałych elementów oświetlenia zewnętrznego samochodu
33 Wykonuje wymiany świec zapłonowych
34 Wykonuje wymianę przewodów wysokiego napięcia

Zadanie zawodowe: A-11:
Wykonywanie konserwacji i naprawy układu klimatyzacji samochodu
Lp. umiejętności
1 Wykrywa wycieki
2 Wykonuje wymiany filtra lub osuszacza
3 Wykonuje wymiany czynnika chłodniczego

Zadanie zawodowe: A-12:
Wykonywanie wymiany elementów bezpieczeństwa biernego samochodu
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje usterki poduszek gazowych i pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa
2 Wykonuje wymianę poduszek powietrznych
3 Wykonuje wymianę pasów bezpieczeństwa
4 Wykonuje wymianę pasów bezpieczeństwa z pirotechnicznym napinaczem
5 Montuje fotelik do przewożenia dziecka

Zadanie zawodowe: A-13:
Mycie silnika i innych podzespołów samochodu
Lp. umiejętności
1 Wykonuje mycie powłoki lakierowej metodą ręczną
2 Wykonuje mycie komory silnika metodą ręczną

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie oraz utrzymywanie w czystości własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje i interpretuje podstawowe przepisy związanych z prawem pracy, bhp i ppoż. dotyczącymi organizowania stanowisk obsługowo-naprawczych
2 Charakteryzuje wyposażenie stanowisk obsługowo-naprawczych
3 Charakteryzuje i przestrzega ergonomiczne zasady organizacji pracy i stanowisk pracy uwzględniając właściwości fizjologiczne i psychologiczne człowieka
4 Charakteryzuje i przewiduje zagrożeń mogące wystąpić podczas wykonywania zadań w zakresie diagnostyki samochodowej
5 Charakteryzuje i stosuje zasady bhp i ppoż. podczas wykonywania zadań obsługowo-naprawczych

Zadanie zawodowe: C-1:
Wykonywanie rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych
Lp. umiejętności
1 Przetwarza informację
2 Komunikuje się
3 Współpracuje z innymi działami i pracownikami
4 Sporządza formularz kalkulacji
5 Obsługuje programy komputerowych kalkulacji napraw

Zadanie zawodowe: C-2:
Nadzorowanie innych pracowników
Lp. umiejętności
1 Komunikowanie się
2 Nawiązywanie kontaktów z pracownikami
3 Tworzenie atmosfery zaufania i akceptacji
4 Współpracowanie z innymi działami i pracownikami w zakresie wykonywania napraw pojazdu
5 Przetwarzanie informacji

Zadanie zawodowe: D-1:
Przyjmowanie pojazdów samochodowych do naprawy
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z klientem
2 Nawiązuje kontakty z klientem
3 Tworzy atmosferę zaufania i akceptacji
4 Kwalifikuje pojazdy lub ich zespoły do regulacji
5 Kwalifikuje pojazdy lub ich zespoły do naprawy
6 Sporządza dokumenty przyjęcia pojazdu
7 Korzysta z literatury technicznej
8 Współpracuje z dostawcami części zamiennych
9 Współpracuje ze specjalistycznymi warsztatami wykonującymi usługi dla warsztatów samochodowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Sprawdzanie jakości wykonywanych przez siebie prac obsługowo-naprawczych
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się
2 Współpracuje z innymi i pracownikami
3 Analizuje zlecenia naprawcze w zakresie przeprowadzonych napraw i obsług
4 Dokonuje oceny prawidłowości wykonywanych działań z zgodnych z dokumentacją technologiczną
5 Obsługuje programy komputerowe związanych z danymi naprawczymi pojazdów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Rozumowanie logiczne
3 Uzdolnienia organizacyjne
Cechy osobowości
1 Systematyczność
2 Dokładność
3 Odpowiedzialność
4 Samodzielność
5 Inicjatywność
6 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
7 Umiejętność współdziałania
8 Odporność emocjonalna
9 Samokontrola
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Rozróżnianie barw
3 Spostrzegawczość