Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Optyk okularowy (zawód szkolny: Technik optyk)

Kod zawodu: 322201
Data modyfikacji: 2010-06-17 9:29:54

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją i wytycznymi dotyczącymi wykonywania pomocy wzrokowych
A-2 Dobieranie pomocy wzrokowych
A-3 Wykonywanie pomocy wzrokowych
A-4 Wydawanie pomocy wzrokowych
A-5 Naprawianie pomocy wzrokowych
A-6 Wykonywanie przyrządów i aparatów optycznych
A-7 Określanie wad refrakcji i sposobów korekcji
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie salonu optycznego
B-2 Organizowanie i prowadzenie magazynu w zakładzie optycznym
B-3 Zapewnienie warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa pracy, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług optycznych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonanych usług optycznych