Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Pracownik biurowy

Kod zawodu: 419101
Data modyfikacji: 2010-06-17 9:44:00

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Redagowanie korespondencji biurowej w języku polskim i obcym.
A-2 Prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz opracowanie obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie.
A-3 Archiwizowanie danych, dokumentów i aktów prawnych.
A-4 Obsługiwanie urządzeń biurowych.
A-5 Sporządzanie dokumentacji prawnej, dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych, pracowniczej oraz finansowej związanej z działalnością jednostki gospodarczej.
A-6 Tworzenie i prowadzenie bazy danych kontrahentów.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej na stanowisku pracownika biurowego zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Organizowanie spotkań z kontrahentami, pracownikami i klientami i innych prac związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie obiegu dokumentów i informacji.
D-2 Ocenianie jakość i efektywności podejmowanych własnych działań zawodowych na stanowisku pracownika biurowego.