Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Technik elektroniki medycznej

Kod zawodu: 322703
Data modyfikacji: 2010-06-17 14:12:59

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługa urządzeń medycznych
A-2 Wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń medycznych
A-3 Obsługa medycznych baz danych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zespołami obsługującymi urządzenia medyczne
C-2 Kierowanie zespołami obsługującymi urządzenia medyczne
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie sprawności technicznej urządzeń medycznych
D-2 Systemy jakości