Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Technik technologii odzieży

Kod zawodu: 311913
Data modyfikacji: 2010-06-18 11:52:58

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Eksploatowanie maszyn i urządzeń szwalniczych
A-2 Dobieranie materiału odzieżowego i dodatków krawieckich do wyrobu odzieżowego
A-3 Konstruowanie i modelowanie form różnych asortymentów odzieży, dla wszystkich grup wiekowych
A-4 Projektowanie wyrobu odzieżowego na różnego typu sylwetki i korygowanie wady figury formą, kolorem i wzorem materiału włókienniczego
A-5 Opracowywanie podstawowej dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu odzieżowego
A-6 Wykonywanie różnych asortymentów odzieży z materiałów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych i typów figur
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i obsługa stanowiska pracy własnej oraz zespołu pracowników zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy
B-2 Organizowanie procesów wytwarzania odzieży
B-3 Zorganizowanie własnej działalności gospodarczej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole produkcyjnym i z przełożonymi
C-2 Nadzorowanie procesów wytwarzania odzieży
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie właściwej jakości wyrobów odzieżowych