Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Technik obuwnik

Kod zawodu: 311907
Data modyfikacji: 2010-06-21 15:06:40

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie i konstruowanie obuwia
A-2 Sporządzanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej i techniczno-technologicznej
A-3 Dobieranie materiałów podstawowych i pomocniczych
A-4 Dobieranie maszyn i urządzeń produkcyjnych
A-5 Wykonywanie rozkroju materiałów płaskich na elementy obuwia
A-6 Wytwarzanie zakładek, podnosków i elementów spodowych obuwia
A-7 Formowanie i obróbka elementów spodowych obuwia z gumy i tworzyw sztucznych
A-8 Montowanie cholewek
A-9 Montowanie obuwia
A-10 Wykończanie i pakowanie obuwia
B Zadania organizacyjne
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie procesów wytwarzania obuwia
C-2 Normowanie zużycia materiałów i czasu pracy
C-3 Planowanie i rozliczanie produkcji
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sterowanie jakością w przemyśle obuwniczym