Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Inżynier włókiennik

Kod zawodu: 214919
Data modyfikacji: 2010-06-24 13:07:49

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Eksploatowanie maszyn i urządzeń włókienniczych i odzieżowych
A-2 Opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych
A-3 Projektowanie wyrobów włókienniczych i odzieżowych zgodnie z tendencjami mody i przeznaczeniem
A-4 Udoskonalanie procesów techniczno-technologicznych i organizacyjnych produkcji wyrobów włókienniczych
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowywanie założeń techniczno-technologicznych budowy, rozbudowy lub modernizacji zakładów przemysłu włókienniczego i odzieżowego
B-2 Organizowanie procesu techniczno-technologicznego produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie zespołu produkcyjnego i współpraca z przełożonymi
C-2 Nadzorowanie i ocenianie przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych
C-3 Utrzymywanie kontaktów zawodowych i konsultowanie się z innymi odpowiednimi specjalistami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Określanie standardów jakości dla surowców, wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz procedur kontroli
D-2 Prowadzenie prac badawczych, projektowych, wdrożeniowych i rozwojowych w dziedzinie włókiennictwa i odzieżownictwa