Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Technik farmaceutyczny

Kod zawodu: 322601
Data modyfikacji: 2010-06-24 9:51:10

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie analizy jakościowej i ilościowej produktów leczniczych.
A-2 Pozyskiwanie i przetwarzanie roślinnych surowców leczniczych.
A-3 Analizowanie wpływu związków chemicznych, stosowanych w produkcji leków, na organizm człowieka
A-4 Analizowanie procesów technologicznych produkcji leków.
A-5 Wykonywanie leków recepturowych i aptecznych z surowców roślinnych.
A-6 Wykonywanie stałych, półstałych i płynnych leków recepturowych.
A-7 Wykonywanie jałowych leków recepturowych.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.
B-2 Wydawania produktów leczniczych wyrobów medycznych w aptekach ogólnodostępnych z uwzględnieniem refundacji.
B-3 Przyjmowanie i wydawanie leków
B-4 Przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
B-5 Użytkowanie i zabezpieczanie sprzętu i urządzeń aptecznych.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Udzielanie porad w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania zagrożeniom zdrowia.
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług farmaceutycznych.
C-3 Współpraca z personelem apteki w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości produktów i surowców o właściwościach leczniczych.
D-2 Kontrolowanie recepty pod względem formalno-merytorycznym.
D-3 Analizowanie składu przepisanego leku.
D-4 Rozpoznawanie i poprawianie niezgodności recepturowych.