Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier automatyki i robotyki

Kod zawodu: 214903
Data modyfikacji: 2011-03-21 12:39:10

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie elementów i układów automatyki i robotyki.
A-2 Stosowanie oprogramowania komputerowego do projektowania i sterowania układów automatyki i robotyki.
A-3 Opracowywanie patentów i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
A-4 Prowadzenie badań i projektowanie zautomatyzowanych systemów przemysłowych.
A-5 Stosowanie przemysłowych systemów pomiarowych w zautomatyzowanej produkcji.
A-6 Korygowanie wad konstrukcyjnych i wykonawczych w eksploatowanych systemach.
A-7 Stosowanie najnowszych rozwiązań w dziedzinie automatyki i robotyki.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem wymagań bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Stosowanie komputerowych systemów organizacji i nadzoru produkcji.
B-3 Organizowanie odbioru i opiniowanie projektów układów automatyki i robotyki.
B-4 Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów automatyki i robotyki przemysłowej.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zasobami ludzkimi i funkcjonowaniem urządzeń automatyki i robotyki.
C-2 Podejmowanie działalności marketingowej dla automatycznych systemów przemysłowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ustanawianie standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa zautomatyzowanych systemów.
D-2 Nadzorowanie prac związanych z wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń automatyki i robotyki przemysłowej.