Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier elektryk – automatyk

Kod zawodu: 215104
Data modyfikacji: 2011-03-21 13:16:28

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie elementów i układów automatyki oraz aparatury kontrolno-pomiarowej dla systemów przemysłowych.
A-2 Stosowanie oprogramowania komputerowego do projektowania i sterowania układów automatyki przemysłowej.
A-3 Opracowywanie patentów i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
A-4 Prowadzenie badań i projektowanie zautomatyzowanych systemów przemysłowych.
A-5 Stosowanie aparatury kontrolno-pomiarowej w zautomatyzowanej produkcji.
A-6 Modernizowanie elementów i układów automatyki w eksploatowanych systemach.
A-7 Stosowanie najnowszych rozwiązań w dziedzinie automatyki przemysłowej.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem wymagań bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Stosowanie komputerowych systemów organizacji i nadzoru produkcji.
B-3 Organizowanie odbioru i opiniowanie projektów układów automatyki przemysłowej.
B-4 Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów automatyki przemysłowej.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zasobami ludzkimi i funkcjonowaniem urządzeń automatyki przemysłowej.
C-2 Podejmowanie działalności marketingowej dla automatycznych systemów przemysłowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie stanu technicznego układów automatyki w systemach przemysłowych.
D-2 Nadzorowanie zespołów pracowniczych wytwarzających i eksploatujących urządzenia automatyki przemysłowej.