Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Administrator baz danych

Kod zawodu: 213101
Data modyfikacji: 2008-12-15 10:53:42

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Eksploatowanie oprogramowania komputerowego
A-2 Podstawy administracji serwerem i siecią komputerową
A-3 Tworzenie i zarządzanie bazą danych
A-4 Korygowanie danych w programach bazodanowych
A-5 Odzyskiwanie i wykonywanie kopii zapasowych baz danych
A-6 Zarządzanie zabezpieczeniami
A-7 Zarządzanie przechowywaniem danych
A-8 Optymalizowanie baz danych oraz zarządzanie pamięcią i przestrzenią dysku
A-9 Przeprowadzanie prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych sprzętu oraz oprogramowania
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska komputerowego zgodnie z wymogami BHP i ergonomii oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z operatorami wprowadzania danych
C-2 Współpraca z kierownictwem operatorów wprowadzania danych
C-3 Określenie struktury bazy danych według wytycznych zamawiającego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Konfiguracja, zarządzanie bezpieczeństwem baz danych oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowanie