Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Projektant systemów komputerowych

Kod zawodu: 213105
Data modyfikacji: 2008-12-15 16:11:21

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie koncepcji systemów komputerowych dla zastosowań ogólnych i specjalistycznych oraz dobór odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
A-2 Projektowanie interfejsów aplikacyjnych i sprzętowych oraz opracowywanie ich specyfikacji technicznych
A-3 Projektowanie systemów jednostanowiskowych oraz pracujących w sieciach lokalnych i rozległych
A-4 Projektowanie oprogramowania zarządzającego zasobami w systemie komputerowym
A-5 Projektowanie oprogramowania zarządzającego zasobami w sieciach komputerowych
A-6 Tworzenie dokumentacji systemu komputerowego
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ergonomii
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Opracowywanie projektu we współpracy z analitykami i odbiorcami systemów komputerowych
C-2 Prowadzenie współpracy z programistami przy realizacji projektu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie i nadzorowanie prac instalacyjno - wdrożeniowych oraz testów diagnostycznych systemów komputerowych