Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Programista

Kod zawodu: 213201
Data modyfikacji: 2008-12-15 12:42:24

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Konserwacja i modyfikowanie kodu aplikacji
A-2 Tworzenie i archiwizowanie dokumentacji oprogramowania oraz tworzenie instrukcji obsługi dla użytkowników
A-3 Tworzenie aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania
A-4 Testowanie aplikacji w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji
A-5 Przygotowanie szczegółowego algorytmu i analiza działania aplikacji
A-6 Opracowanie założeń dotyczących funkcjonalności i warunków pracy aplikacji
A-7 Tworzenie, wykorzystanie i obsługa struktur danych
A-8 Zainstalowanie i uruchomienie aplikacji
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i prowadzenie szkoleń użytkowników aplikacji w zakresie administracji i obsługi
B-2 Organizowanie komputerowego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bhp i przepisami ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespołach programistów
C-2 Współpraca z ekspertami różnych dziedzin w zakresie opracowania aplikacji
C-3 Zarządzanie projektem informatycznym
C-4 Współpraca z użytkownikami testującymi aplikację
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakości i prawidłowości zrealizowanych zadań zawodowych zgodnie z przyjętymi w miejscu pracy kryteriami i metodologią