Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Projektant stron internetowych (webmaster)

Kod zawodu: 213202
Data modyfikacji: 2008-12-15 12:41:01

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie struktury i komunikacji witryny internetowej
A-2 Wykonanie stron internetowych w języku HTML
A-3 Stosowanie w tworzeniu stron internetowych CSS
A-4 Stosowanie skryptów w projektowaniu stron internetowych
A-5 Wykorzystanie języka PHP w projektowaniu stron internetowych
A-6 Przygotowanie grafiki do publikowania w internecie
A-7 Publikowanie opracowanych stron internetowych w internecie
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
B-2 Przyjmowanie zleceń od klientów i wykonywanie kalkulacji usługi
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie pracy zespołu do wykonania witryny internetowej
C-2 Podejmowanie współpracy w zespole projektantów w ramach wykonania wspólnego projektu witryny internetowej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Testowanie poprawności i użyteczności witryny
D-2 Kontrolowanie pracy zespołu projekującego wiryny internetowe