Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Projektant stron internetowych (webmaster)

Kod zawodu: 213202

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie struktury i komunikacji witryny internetowej
A-2 Wykonanie stron internetowych w języku HTML
A-3 Stosowanie w tworzeniu stron internetowych CSS
A-4 Stosowanie skryptów w projektowaniu stron internetowych
A-5 Wykorzystanie języka PHP w projektowaniu stron internetowych
A-6 Przygotowanie grafiki do publikowania w internecie
A-7 Publikowanie opracowanych stron internetowych w internecie
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
B-2 Przyjmowanie zleceń od klientów i wykonywanie kalkulacji usługi
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie pracy zespołu do wykonania witryny internetowej
C-2 Podejmowanie współpracy w zespole projektantów w ramach wykonania wspólnego projektu witryny internetowej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Testowanie poprawności i użyteczności witryny
D-2 Kontrolowanie pracy zespołu projekującego wiryny internetowe

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Projektowanie struktury i komunikacji witryny internetowej
Lp. umiejętności
1 Dobiera strukturę witryny do potrzeb projektu
2 Dokonuje podziału treści na główne tematy
3 Przedstawia projekt witryny w formie graficznej i tekstowej
4 Dobiera formę menu do ilości sekcji informacyjnych zawartych w serwisie internetowym oraz z uwzględnieniem późniejszych możliwości rozbudowy

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonanie stron internetowych w języku HTML
Lp. umiejętności
1 Wykonuje strony internetowe zgodnie ze strukturą języka HTML
2 Dobiera odpowiednie strony kodowe dla projektowanej strony WWW
3 Umieszcza i formatuje tekst na stronie internetowej
4 Umieszcza grafikę i multimedia na stronie internetowej
5 Wykonuje połączenia na stronach internetowych
6 Stosuje tabele w budowie stron internetowych
7 Opracowuje formularzy na stronie internetowej
8 Tworzy mapy odsyłaczy na stronach internetowych
9 Opracowuje strony internetowej przy pomocy ramek
10 Konfiguruje połączenie z bazą danych i formatować dynamicznie pobierane dane
11 Zakłada i stosuje mechanizmy wyszukiwania w zasobach tworzonego Serwisu
12 Wykonuje szablon strony, która dynamicznie dostosowuje swoją długość do ilości zawartych na niej materiałów informacyjnych i szerokość do wielkości okna przeglądarki w którym została uruchomiona

Zadanie zawodowe: A-3:
Stosowanie w tworzeniu stron internetowych CSS
Lp. umiejętności
1 Opracowuje style zgodnie z zasadami CSS
2 Umieszcza style w dokumencie
3 Definiuje czcionki i tekst za pomocą styli
4 Definiuje kolor, tła, odstępy i marginesy za pomocą styli
5 Definiuje obramowania, pasków przewijania i wyświetlanie za pomocą styli
6 Definiuje elementy pozycjonowania i jednostki miar za pomocą styli
7 Definiuje tabele za pomocą styli
8 Definiuje wydruki za pomocą styli
9 Definiuje selektory wykorzystując klasy i identyfikatory

Zadanie zawodowe: A-4:
Stosowanie skryptów w projektowaniu stron internetowych
Lp. umiejętności
1 Dobiera skrypty do projektowanych stron WWW
2 Konfiguruje skrypty na potrzeby określonego projektu witryny
3 Testuje działanie skryptów
4 Osadza skrypty w dokumencie HTML
5 Konfiguruje serwer WWW dla prawidłowego działania skryptów

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykorzystanie języka PHP w projektowaniu stron internetowych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje komputer do pracy w PHP
2 Stosuje zasady związane z tworzeniem aplikacji w języku skryptowym
3 Przygotowuje dokumentację dotyczącą funkcjonalności przygotowanej aplikacji
4 Oddziela warstwę implementacji od warstwy prezentacji
5 Stosuje techniki dynamicznego pobierania danych i zarządzania nimi

Zadanie zawodowe: A-6:
Przygotowanie grafiki do publikowania w internecie
Lp. umiejętności
1 Wykonuje proste grafiki na potrzeby stron WWW
2 Wykonuje animacje w formacie GIF na potrzeby stron WWW
3 Optymalizuje grafikę pod kątem umieszczenia jej na stronie WWW
4 Dobiera odpowiednie formaty grafiki

Zadanie zawodowe: A-7:
Publikowanie opracowanych stron internetowych w internecie
Lp. umiejętności
1 Rejestruje i promuje strony WWW
2 Umieszcza strony internetowe w serwisach indeksujących i wyszukujących
3 Pozycjonuje witryny internetowej w zasobach wyszukiwarek
4 Aktualizuje informacje na stronach WWW
5 Zakłada subdomeny

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
Lp. umiejętności
1 Określa parametry sprzętu komputerowego przeznaczonego do prac projektowych
2 Dobiera i instaluje oprogramowania do prac związanych z projektowaniem stron WWW
3 Dobiera i instaluje odpowiednie urządzenia peryferyjne (skaner, drukarka)
4 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
5 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Przyjmowanie zleceń od klientów i wykonywanie kalkulacji usługi
Lp. umiejętności
1 Ocenia trudność i czasochłonność zadań przy budowie witryny internetowej
2 Sporządza kosztorys wykonania witryny internetowej
3 Prezentuje możliwości realizacji potrzeb klienta
4 Ustala warunki administrowania i serwisu witryny
5 Współpracuje z kontrahentami
6 Określa warunki współpracy i potrzeby w zakresie materiałów i informacji, które dostarczy klient
7 Ustala termin wykonania pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Organizowanie pracy zespołu do wykonania witryny internetowej
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje harmonogram prac
2 Przydziela prace członkom zespołu według ich kwalifikacji i umiejętności
3 Określa kryteria dotyczące współpracy i realizacji projektu (np. sposób przekazywania informacji i akceptacji zmian)

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie współpracy w zespole projektantów w ramach wykonania wspólnego projektu witryny internetowej
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z osobami tworzącymi zespół zadaniowy
2 Dzieli się doświadczeniami z członkami zespołu
3 Definiuje potrzeby względem innych członków zespołu

Zadanie zawodowe: D-1:
Testowanie poprawności i użyteczności witryny
Lp. umiejętności
1 Koryguje kod strony internetowej
2 Sprawdza połączenia w witrynie internetowej
3 Sprawdza zawartość stron internetowych pod względem praw autorskich
4 Testuje strony internetowe na różnych przeglądarkach
5 Testuje strony internetowe w różnych systemach operacyjnych
6 Testuje strony internetowe w różnych trybach wyświetlania
7 Testuje mechanizmy dynamicznie przekazujące dane (formularze)
8 Ocenia szybkość pobierania i odczytywania zawartości witryny przez przeglądarki
9 Ocenia zgodność projektu z założeniami przedstawionymi przez klienta i dostarczonymi materiałami
10 Kontroluje witrynę pod kontem bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań (sterowanie przeglądarką, wymuszanie pobierania plików, zgodność ze standardami)

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie pracy zespołu projekującego wiryny internetowe
Lp. umiejętności
1 Monitoruje przebieg pracy
2 Wycenia pracę osób wchodzących w zespołów
3 Sprawdza jakość wykonanej pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Wyobraźnia przestrzenna
3 Wyobraźnia i myślenie twórcze
4 Rozumowanie logiczne
5 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
6 Dobra pamięć
7 Podzielność uwagi
Cechy osobowości
1 Wytrwałość, cierpliwość
2 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
3 Inicjatywność
4 Dokładność
5 Zaangażowanie
6 Odpowiedzialność
7 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
8 Umiejętność postępowania z ludźmi
9 Samodzielność
10 Umiejętność współdziałania
11 Gotowość do wprowadzania zmian
12 Uczciwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Rozróżnianie barw
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Spostrzegawczość