Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Grafik komputerowy

Kod zawodu: 311801
Data modyfikacji: 2008-12-12 17:10:46

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej
A-2 Tworzenie i obróbka cyfrowa obrazów rastrowych
A-3 Projektowanie kompozycji graficznych wykorzystywanych w reklamie i wydawnictwach
A-4 Skanowanie slajdów, zdjęć, negatywów przygotowanych przez redaktora technicznego publikacji
A-5 Dobieranie do tekstu publikacji kroju i stopnia czcionki, interlinii, stylów, wielkości wcięć akapitowych, sposobu ustawienia tytułów i śródtytułów publikacji
A-6 Wykonywanie składu komputerowego publikacji (ustalanie formatu, rozmieszczenia zdjęć i materiałów wektorowych, zmniejszanie tekstu oraz jego przełamywanie)
A-7 Przygotowywanie wydruków czarno-białych oraz kolorowych do pierwszych korekt merytorycznych i korekty składu
A-8 Przygotowywanie wyciągów barwnych (diapozytywów i negatywów) na kliszach przez naświetlanie w czterech podstawowych kolorach lub kolorach specjalnych
A-9 Posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki trójwymiarowej
A-10 Stosuje kalibracje monitora (profile ICC)
A-11 Przygotowanie i optymalizacja grafiki do użycia w Internecie
A-12 Projektowanie prezentacji graficznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy
B-2 Przyjmowanie zleceń od klientów
B-3 Przygotowywanie kalkulacji usługi poligraficznej dla zleceniodawcy
B-4 Przygotowywanie redakcji technicznej wydawanej publikacji lub materiału reklamowego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie pracy zespołu grafików związanej z wykonaniem projektu graficznego
C-2 Podejmowanie współpracy w zespole grafików w ramach wykonania wspólnego projektu graficznego
C-3 Wykonywanie odbitek próbnych służących korekcji barwnej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie odbitek próbnych służących korekcji barwnej
D-2 Wykonywanie pomiarów na wyciągach barwnych (np. „stopień krycia”, „kalibracja”)
D-3 Przedstawianie klientowi odbitek próbnych do akceptacji kolorystycznej
D-4 Mierzenie gęstości optycznej punktu rastrowego oraz wilgotności papieru
D-5 Posługiwanie się lupą, przeglądarką do slajdów, wzornikami kolorów, w celu sprawdzenia jakości i poprawności wydrukowanego materiału