Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Grafik komputerowy

Kod zawodu: 311801

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej
A-2 Tworzenie i obróbka cyfrowa obrazów rastrowych
A-3 Projektowanie kompozycji graficznych wykorzystywanych w reklamie i wydawnictwach
A-4 Skanowanie slajdów, zdjęć, negatywów przygotowanych przez redaktora technicznego publikacji
A-5 Dobieranie do tekstu publikacji kroju i stopnia czcionki, interlinii, stylów, wielkości wcięć akapitowych, sposobu ustawienia tytułów i śródtytułów publikacji
A-6 Wykonywanie składu komputerowego publikacji (ustalanie formatu, rozmieszczenia zdjęć i materiałów wektorowych, zmniejszanie tekstu oraz jego przełamywanie)
A-7 Przygotowywanie wydruków czarno-białych oraz kolorowych do pierwszych korekt merytorycznych i korekty składu
A-8 Przygotowywanie wyciągów barwnych (diapozytywów i negatywów) na kliszach przez naświetlanie w czterech podstawowych kolorach lub kolorach specjalnych
A-9 Posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki trójwymiarowej
A-10 Stosuje kalibracje monitora (profile ICC)
A-11 Przygotowanie i optymalizacja grafiki do użycia w Internecie
A-12 Projektowanie prezentacji graficznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy
B-2 Przyjmowanie zleceń od klientów
B-3 Przygotowywanie kalkulacji usługi poligraficznej dla zleceniodawcy
B-4 Przygotowywanie redakcji technicznej wydawanej publikacji lub materiału reklamowego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie pracy zespołu grafików związanej z wykonaniem projektu graficznego
C-2 Podejmowanie współpracy w zespole grafików w ramach wykonania wspólnego projektu graficznego
C-3 Wykonywanie odbitek próbnych służących korekcji barwnej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie odbitek próbnych służących korekcji barwnej
D-2 Wykonywanie pomiarów na wyciągach barwnych (np. „stopień krycia”, „kalibracja”)
D-3 Przedstawianie klientowi odbitek próbnych do akceptacji kolorystycznej
D-4 Mierzenie gęstości optycznej punktu rastrowego oraz wilgotności papieru
D-5 Posługiwanie się lupą, przeglądarką do slajdów, wzornikami kolorów, w celu sprawdzenia jakości i poprawności wydrukowanego materiału

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej
Lp. umiejętności
1 Posługuje się narzędziami programowymi do tworzenia rysunku wektorowego
2 Modyfikuje kontury obiektów
3 Nadaje wypełnienia obiektom
4 Dobiera kolory
5 Stosuje techniki pracy z grupami obiektów
6 Edytuje obiekty graficzne
7 Edytuje węzły krzywych
8 Wprowadza i edytuje obiekty tekstowe
9 Posługuje się narzędziami do przycinania i „spawania” części wspólnych obiektów graficznych
10 Stosuje techniki transformacji obiektów (obroty, odbicia itp.)
11 Stosuje efekty specjalne modyfikacji obiektów (perspektywa, soczewka, obwiednia)
12 Stosuje techniki importowania i eksportowania rysunków
13 Wykorzystuje dokery do pracy z rysunkiem
14 Przygotowuje grafikę na potrzeby projektowania stron internetowych
15 Tworzy głębię wektorową nadając kształt, kolor i oświetlenie obiektom

Zadanie zawodowe: A-2:
Tworzenie i obróbka cyfrowa obrazów rastrowych
Lp. umiejętności
1 Zaznacza wybrane fragmenty obrazu wykorzystując dostępne metody zaznaczania
2 Dobiera odpowiednie modele barw w zależności od określonych wymagań
3 Wykonuje korekty i modyfikacje obrazu w celu poprawy jego jakości wykorzystując dostępne narzędzia programowe
4 Wykonuje montaż obrazów wykorzystując dostępne narzędzia programowe
5 Stosuje kanały warstw do obiektu rastrowego
6 Stosuje mechanizmy rysowania i malowania obrazu
7 Stosuje kanały koloru
8 Stosuje maski do wyodrębnienia i ochrony obszarów obrazka w czasie korekty kolorów, filtrowania oraz nadawania innych efektów do pozostałej części obrazka
9 Wprowadza obiekty tekstowe
10 Przygotowuje grafikę na potrzeby stron internatowych
11 Eksportuje i importuje obrazy w programie graficznym
12 Zmienia rozdzielczość i wymiary obrazów rastrowych
13 Wykorzystuje warstwy do wprowadzania zmian w obrazku

Zadanie zawodowe: A-3:
Projektowanie kompozycji graficznych wykorzystywanych w reklamie i wydawnictwach
Lp. umiejętności
1 Projektuje układy graficzne z wykorzystaniem zasad kompozycji
2 Stosuje zasadę budowy napisów, układów literniczych, kompozycji literniczych
3 Projektuje liternicze znaki graficzne, kompozycje liternicze: znaki firm, szyldy, afisze informacyjne itp.
4 Komponuje formy graficzne harmonizujące z treścią napisów wykonywanego projektu
5 Dobiera barwy w celu uzyskania klimatu kompozycji, uwypuklenia treści napisów, zachowania wyrazistości, czytelności i spójności przekazu plastycznego
6 Stosuje grafikę bitmapową dla wzbogacenia kompozycji i wyrazu artystycznego wykonywanego projektu
7 Dobiera oszczędne kombinacje różnorodnych efektów i możliwości narzędzi programów graficznych
8 Projektuje, z równoczesnym wykorzystaniem grafiki wektorowej i bitmapowej: pocztówki, okładki książek, plakaty, afisze reklamowe, kalendarze, billbordy, foldery itp.
9 Zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem projektu i logiką kompozycji

Zadanie zawodowe: A-4:
Skanowanie slajdów, zdjęć, negatywów przygotowanych przez redaktora technicznego publikacji
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje skaner do pracy
2 Skanuje i pozyskuje obraz do dalszej obróbki
3 Określa właściwości skanera (typ skanera, rozdzielczość, głębię koloru skanowanego materiału)
4 Ustawia parametry dotyczące rozdzielczości, koloru i nasycenia skanowanego materiału
5 Dopasowuje jasność i kontrast skanowanego materiału
6 Używa filtry (np. ostrości, rozmycia) do skanowanego materiału
7 Dokonuje korekty barwnej
8 Dobiera odpowiedni format zapisu dla skanowanego obrazu

Zadanie zawodowe: A-5:
Dobieranie do tekstu publikacji kroju i stopnia czcionki, interlinii, stylów, wielkości wcięć akapitowych, sposobu ustawienia tytułów i śródtytułów publikacji
Lp. umiejętności
1 Dobiera czcionki do publikacji
2 Ustawiania parametry akapitu
3 Tworzy i wykorzystuje style podczas składu publikacji
4 Modyfikuje (formatuje) tekst używając stylów, wypunktowania, tabulatorów
5 Wprowadza tekst ozdobny do dokumentów
6 Zmienia wygląd strony publikacji

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie składu komputerowego publikacji (ustalanie formatu, rozmieszczenia zdjęć i materiałów wektorowych, zmniejszanie tekstu oraz jego przełamywanie)
Lp. umiejętności
1 Formatuje i przetwarza teksty w publikacji
2 Ustawia parametry strony
3 Ustawia paginacje strony
4 Sporządza spisy treści, skorowidz
5 Tworzy style publikacji
6 Importuje, łączy i eksportuje grafikę
7 Nadaje kolor i tworzy „zalewki” materiałów wektorowych
8 Tworzy tabele i dodaje obramowania
9 Eksportuje dane do innych aplikacji

Zadanie zawodowe: A-7:
Przygotowywanie wydruków czarno-białych oraz kolorowych do pierwszych korekt merytorycznych i korekty składu
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje materiał do druku na odpowiednią drukarkę
2 Ustawia parametry drukowania – format, znaki drukarskie, separacje kolorów
3 Drukuje do pliku publikacje zwarte
4 Przygotowuje wydruk postscriptowy (zapis do pliku w formacie „ps”)
5 Konwertuje pliki postscriptowi na format „pdf” (format programu AdobeAcrobat)
6 Wykrywa błędy w reprodukcjach drukowanych

Zadanie zawodowe: A-8:
Przygotowywanie wyciągów barwnych (diapozytywów i negatywów) na kliszach przez naświetlanie w czterech podstawowych kolorach lub kolorach specjalnych
Lp. umiejętności
1 Ustawia odpowiednią rozdzielczości i liniaturę plików do naświetlania
2 Ustawia parametry drukowania – format, znaki drukarskie
3 Przygotowuje do naświetlarki materiał z separacją barwną
4 Generuje pliki z zapisaną separacją kolorów do naświetlarki
5 Sprawdza poprawność przygotowanego materiału
6 Zgrywa wygenerowany plik postscriptowy na nośnik i przekazuje do firmy zajmującej się naświetlaniem klisz poligraficznych

Zadanie zawodowe: A-9:
Posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki trójwymiarowej
Lp. umiejętności
1 Wykonuje obiekty 3D (trójwymiarowe)
2 Nawiguje w przestrzeni 3D wykorzystując sześć predefiniowanych widoków
3 Stosuje mechanizmy zaznaczania obiektów
4 Stosuje transformacje podczas animowania obiektów
5 Modyfikuje obiekty w celu zmiany struktury oraz wyglądu obiektów
6 Dokonuje animacji obiektów
7 Edytuje siatkę w celu osiągnięcia dużej precyzji oraz wiernego odwzorowania detali
8 Edytuje kształty (obiektów wyjściowych) służących do tworzenia trójwymiarowej geometrii
9 Wykorzystuje światła do oświetlania scen
10 Wykorzystuje kamery w scenach filmowych
11 Wykorzystuje materiały do projektowania obiektów dla uzyskania odpowiedniego wyglądu
12 Stosuje mapy dla nadania scenom rzeczywistego wyglądu

Zadanie zawodowe: A-10:
Stosuje kalibracje monitora (profile ICC)
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: A-11:
Przygotowanie i optymalizacja grafiki do użycia w Internecie
Lp. umiejętności
1 Wykonuje optymalizację obrazków dla potrzeb stron internetowych kolorów
2 Opracowuje obrazki z efektem przeźroczystości i matowienia
3 Opracowuje grafikę do wykorzystania na stronach www
4 Wykonuje animacje obrazków w formacie „Gif” dla potrzeb stron internetowych

Zadanie zawodowe: A-12:
Projektowanie prezentacji graficznych
Lp. umiejętności
1 Tworzy, otwiera i zapisuje prezentację
2 Rysuje obiekty graficzne w prezentacji
3 Opracowuje obiekty dla potrzeb prezentacji w innych programach
4 Używa wzorca szablonów w programie do tworzenia prezentacji
5 Dodaje i formatuje tekst w prezentacji
6 Korzysta ze schematów kolorów podczas przygotowywania prezentacji
7 Dodaje gotowe rysunki z bibliotek grafik komputerowych podczas przygotowywania prezentacji
8 Używa gotowych konspektów prezentacji do tworzenia slajdów
9 Wykorzystuje w prezentacji tabele i wykresy
10 Eksportuje informacje graficzne do innych aplikacji
11 Przygotowuje notatki dla prelegenta
12 Projektuje pokaz slajdów
13 Pracuje z prezentacjami w sieciach intranet i internet
14 Drukuje prezentacje
15 Dodaje do prezentacji dźwięk i filmy

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowanie własnego stanowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Określa parametry sprzętu komputerowego przeznaczonego do prac graficznych
2 Instaluje oprogramowania do prac graficznych
3 Dobiera i instaluje odpowiednie urządzenia peryferyjne (skaner, drukarka)
4 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Przyjmowanie zleceń od klientów
Lp. umiejętności
1 Prezentuje możliwości wydawnicze klientowi
2 Ustala format i objętość publikacji
3 Ustala jakość oryginałów przekazanych do pracy
4 Ustala kolorystykę środka, okładki
5 Ustala rodzaj papieru
6 Ustala termin wykonania pracy, w szczególności akceptacji odbitek barwnych i korekt

Zadanie zawodowe: B-3:
Przygotowywanie kalkulacji usługi poligraficznej dla zleceniodawcy
Lp. umiejętności
1 Wykonuje kalkulację poligraficzną
2 Ustala format publikacji
3 Ustala nakład, objętość publikacji
4 Ustala dodatki do zamówienia (wkładek, przekładek, mapek)
5 Ustala ilość kolorów środka publikacji, okładki

Zadanie zawodowe: B-4:
Przygotowywanie redakcji technicznej wydawanej publikacji lub materiału reklamowego
Lp. umiejętności
1 Ustala format publikacji lub materiału reklamowego
2 Przygotowuje układ graficzny strony publikacji lub materiału reklamowego
3 Dobiera gramaturę papieru do publikacji (np. ulotki, folderu, książki)
4 Dobiera odpowiedni rodzaj papieru w celu osiągnięcia optymalnej jakości produktu podczas procesu druku
5 Dobiera kolor ze wzornika kolorów (np. PANTONE)
6 Dobiera rodzaj i rozmiar czcionek do opracowywanego materiału
7 Ustala rozdzielczość i liniaturę materiału przekazywanego do naświetleń
8 Ustala technikę druku publikacji lub materiału reklamowego

Zadanie zawodowe: C-1:
Organizowanie pracy zespołu grafików związanej z wykonaniem projektu graficznego
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje harmonogram prac
2 Przydziela prace grafikom według ich kwalifikacji i umiejętności
3 Monitoruje przebieg pracy
4 Wycenia pracę osób wchodzących w zespołów
5 Sprawdza jakość pracy wykonanej przez grafika komputerowego

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie współpracy w zespole grafików w ramach wykonania wspólnego projektu graficznego
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z osobami tworzącymi zespół zadaniowy
2 Dzieli się doświadczeniami z członkami zespołu
3 Planuje operacje graficzne dla poszczególnych członków zespołu

Zadanie zawodowe: C-3:
Wykonywanie odbitek próbnych służących korekcji barwnej
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: D-1:
Wykonywanie odbitek próbnych służących korekcji barwnej
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje cromalin do ostatecznej akceptacji kolorystycznej przed drukiem materiału
2 Kalibracja monitora, ustawienie kolorów w monitorze odzwierciedlających faktyczne kolory z drukowanego materiału
3 Kalibracja drukarki, ustawie kolorów w drukarce

Zadanie zawodowe: D-2:
Wykonywanie pomiarów na wyciągach barwnych (np. „stopień krycia”, „kalibracja”)
Lp. umiejętności
1 Posługuje się densytometrem do określenia najjaśniejszych i najciemniejszych pól na wyciągach barwnych
2 Sprawdza geometrię naświetleń (znaczków drukarskich)
3 Kontroluje klisze i pozycje znaków drukarskich

Zadanie zawodowe: D-3:
Przedstawianie klientowi odbitek próbnych do akceptacji kolorystycznej
Lp. umiejętności
1 Obsługuje drukarki (np. ploter)
2 Przygotowuje materiał do wydruku kolorowego na drukarce
3 Przygotowuje cromalinu (wydruk do postscriptu) – ostateczna akceptacja kolorystyczna przed drukiem publikacji

Zadanie zawodowe: D-4:
Mierzenie gęstości optycznej punktu rastrowego oraz wilgotności papieru
Lp. umiejętności
1 Wskazuje nierównowagę kolorów przy druku
2 Wybiera najlepszy sposób korekcji obrazu (np. krzywymi odwzorowania tonów w programie graficznym)

Zadanie zawodowe: D-5:
Posługiwanie się lupą, przeglądarką do slajdów, wzornikami kolorów, w celu sprawdzenia jakości i poprawności wydrukowanego materiału
Lp. umiejętności
1 Porównuje efekty pracy z wzorcami kolorów
2 Stosuje przeglądarki do slajdów w celu sprawdzenia ich jakości
3 Stosuje lupę do sprawdzenia poprawności naświetlonego materiału


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Wyobraźnia przestrzenna
3 Wyobraźnia i myślenie twórcze
4 Rozumowanie logiczne
5 Uzdolnienia plastyczne
6 Podzielność uwagi
7 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
8 Uzdolnienia organizacyjne
9 Uzdolnienia techniczne
10 Dobra pamięć
Cechy osobowości
1 Wytrwałość
2 Cierpliwość
3 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych
4 Inicjatywność
5 Dokładność
6 Zaangażowanie
7 Odpowiedzialność
8 Odporność emocjonalna
9 Umiejętność pracy w szybkim tempie
10 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
11 Gotowość do wprowadzania zmian
12 Operatywność i skuteczność postępowania
13 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
14 Umiejętność współdziałania
15 Samodzielność
16 Samokontrola
17 Umiejętność postępowania z ludźmi
18 Zdolność przekonywania
19 Umiejętność podporządkowania się
20 Zrównoważenie
21 Uczciwość
22 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
23 Odporność emocjonalna
24 Umiejętności kierownicze
Sprawności sensomotoryczne
1 Rozróżnianie barw
2 Ostrość wzroku
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Spostrzegawczość
5 Zręczność palców