Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Technik informatyk

Kod zawodu: 312102
Data modyfikacji: 2008-12-15 16:29:09

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Prawidłowe eksploatowanie sprzętu komputerowego
A-2 Nadzorowanie pracy sieci komputerowej
A-3 Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego)
A-4 Dobieranie konfiguracji i sprzętu komputerowego i oprogramowania do konkretnych zadań
A-5 Programowanie w wybranych językach programowania
A-6 Administrowanie bazy danych
A-7 Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego celem konfiguracji naprawy lub modernizacji
A-8 Posługiwanie się dokumentacją techniczną oprogramowania celem jego instalacji i użytkowania
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy i innych użytkowników systemu komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kontrolowanie dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego
C-2 Współpraca z siecią odbiorców usług informacyjnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Posługiwanie się testami do sprawdzania sprzętu komputerowego
D-2 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania bazy danych
D-3 Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego
D-4 Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania