Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Technik teleinformatyk

Kod zawodu: 312202
Data modyfikacji: 2008-12-12 10:08:55

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Montowanie i uruchamianie zestawów komputerowych oraz instalowanie oprogramowania
A-2 Diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
A-3 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych LAN
A-4 Budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN
A-5 Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN
A-6 Instalowanie i eksploatowanie oprogramowania sieciowego
A-7 Zabezpieczenie komputerów i sieci komputerowych przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych
A-8 Montowanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych w sieciach teletransmisyjnych i teleinformatycznych
A-9 Administrowanie i nadzorowanie pracy sieci teleinformatycznej
A-10 Diagnozowanie stanu technicznego, eksploatowanie i naprawa sieci teletransmisyjnej
A-11 Instalowanie oprogramowania i uruchamianie telefonów komórkowych
A-12 Obsługiwanie, diagnozowanie i naprawy telefonów komórkowych
A-13 Prowadzenie sprzedaży podzespołów, urządzeń komputerowych oraz urządzeń i usług teleinformatycznych
A-14 Analizowanie kosztów eksploatacji komputerów, sieci komputerowych i teleinformatycznych oraz sporządzanie ofert cenowych sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie miejsca pracy własnego oraz podległych pracowników zgodnie z zasadami bhp, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie i prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej w zakresie sprzedaży komputerów, urządzeń teleinformatycznych i budowy sieci teleinformatycznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług teleinformatycznych
C-2 Organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i napraw urządzeń i systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Weryfikowanie poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem oceny zgodności CE i spełniania wymagań dyrektyw Unii Europejskiej
D-2 Kontrolowanie urządzeń komputerowych, teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych w fazie wytwórczej i eksploatacyjnej
D-3 Kontrolowanie usług teleinformatycznych w zakresie sprzedaży urządzeń teleinformatycznych, analizy kosztów i sporządzania ofert cenowych