Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Mechatronika
Obszar zawodowy: Diagnosta samochodowy

Kod zawodu: 315201
Data modyfikacji: 2008-12-11 15:46:03

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Identyfikacja pojazdu i usterek w pojeździe
A-2 Diagnozowanie instalacji elektrycznej i wyposażenia elektrycznego pojazdu (rozrusznik, alternator itd.)
A-3 Diagnozowanie elementów nadwozia i podwozia pojazdu
A-4 Diagnozowanie silnika samochodowego
A-5 Wykonywanie pomiarów na hamowni podwoziowej samochodowej stacji diagnostycznej
A-6 Wykonywanie pomiarów na szybkiej samochodowej linii diagnostycznej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy i wyposażenia stacji diagnostycznej
B-2 Organizowanie własnego stanowiska diagnostycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-3 Sporządzanie kalkulacji usług diagnostycznych
B-4 Przyjmowanie zleceń na przeprowadzanie oceny stanu technicznego pojazdów metodami diagnostycznymi
B-5 Prowadzenie ewidencji badań diagnostycznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kwalifikowanie pojazdów lub ich zespołów do regulacji, naprawy lub kasacji
C-2 Kierowanie zespołem diagnostów samochodowych
C-3 Współpraca z warsztatem samochodowym naprawiającym zdiagnozowane wady i usterki
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena prawidłowości wykonanych działań diagnostycznych i zgodności ich przeprowadzenia z procedurami