Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Mechatronika
Obszar zawodowy: Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Kod zawodu: 731102
Data modyfikacji: 2008-12-11 16:35:19

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Czytanie i sporządzanie dokumentacji technicznej urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
A-2 Montowanie i demontowanie zespołów i elementów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
A-3 Instalowanie oraz uruchamianie na stanowisku pracy nowych urządzeń i aparatury oraz określanie optymalnych warunków ich pracy
A-4 Diagnozowanie stanu technicznego urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
A-5 Wykrywanie nieprawidłowości działania oraz naprawianie elementów systemu sterowania
A-6 Lokalizowanie uszkodzeń i naprawianie urządzeń wykonawczych automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
A-7 Wykonywanie elementów mechanicznych do urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
A-8 Regulowanie, konserwowanie i skalowanie aparatury kontrolno-pomiarowej
A-9 Wykonywanie pomiarów parametrów i regulowanie urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
A-10 Przeprowadzanie prób działania mechanizmów precyzyjnych po naprawie, regulacji lub konserwacji
A-11 Obsługiwanie i nadzorowanie pracy urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego miejsca pracy zgodnie z zasadami bhp, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Podejmowanie współpracy w zespole wykonawczym w zakresie instalowania i eksploatowania urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych przez siebie prac, w zakresie instalowania, regulowania i naprawiania urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
D-2 Przeprowadzanie kontroli jakości wykonywanych osobiście elementów mechanicznych do urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych